Úvodní strana / PSYCHOTERAPIE - PRAHA / Ceník konzutačních služeb

SLUžBY

Ceník konzultačních služeb 

Zde najdete přehled cen našich psychoterapeutů, níže pak ceny psychiatrických ambulantních služeb.

CENÍK PSYCHOTERAPEUTICKÝCH SLUŽEB

Psychoterapeutická klinika HERMÉS Group, s.r.o., není v psychoterapeutických službách smluvně vázána s žádnou zdravotní pojišťovnou, všechny psychoterapeutické služby jsou hrazeny přímou platbou klientem.

Psychoterapeutické konzultace lze hradit:

Úhrada s podporou příspěvku VZP, ČPZP, ZPMV či ZP Škoda - někteří z našich psychoterapeutů a psychoterapeutek spolupracují s těmito pojišťovnami v rámci jejich preventivních programů na podporu péče o duševní zdraví:

Výše základní ceny psychoterapeutických služeb je stanovena na základě rozsahu kvalifikace a profesionálních zkušeností každého psychoterapeuta.

Kvalifikační stupeň psychoterapeuta
cena za 1 h
konzultace
     od 1.9.2023

I. stupeň: psychoterapeut - odborný garant a supervizor

 • MUDr. František Matuška (po-čt)


2.500 Kč

II. stupeň: psychoterapeut pod supervizí

 • Mgr. Jana Najmanová (po, út, st)
 • Mgr. Štefan Schwarc (dle domluvy)
 • MgA. Kateřina Valtrová (út, st, čt)
 • Mgr. Jana Hostovská (po)


1.500-1.800 Kč
1.500-1.800 Kč
1.500-1.800 Kč
1.500-1.800 Kč

III. stupeň: psychoterapeut praktikující pod odbornou garancí a supervizí

 • Hana Švamberová (út)


1.200-1.500 Kč

IV. stupeň: psychoterapeut ve výcviku praktikující v rámci výcviku pod odborným vedením a supervizí

 • Mgr. Kateřina Matušková (po, út, st)


1.200 Kč

 

Všichni psychoterapeuti praktikující na klinice mají dostatečnou kvalifikaci pro výkon jimi poskytované psychoterapeutické pomoci, nicméně rozsah jejich přípravy i jejich odborné zkušenosti nabyté praxí se různí. Na základě toho jsou zařazeni do čtyř kvalifikačních stupňů:

 1. kvalifikační stupeň: psychoterapeut - odborný garant a supervizor (praktikující sám též s možností supervizní podpory)
  • vysokoškolsky vzdělaný psychoterapeut s plnou klinickou kvalifikací a ukončeným komplexním psychoterapeutickým výcvikem a doplňkovou kvalifikací supervizora s min. 10 lety psychoterapeutické praxe
  • praktikuje samostatně, v případě potřeby (obtížné případy) spolupracuje na případech s externím supervizorem a/nebo s týmem psychoterapeutů kliniky
 2. kvalifikační stupeň: psychoterapeut pod supervizí
  • vysokoškolsky vzdělaný psychoterapeut s ukončeným komplexním psychoterapeutickým výcvikem s min. 3 lety psychoterapeutické praxe
  • praktikuje samostatně, využívá pravidelně podpory externího či interního supervizora a/nebo týmu psychoterapeutů kliniky
 3. kvalifikační stupeň: psychoterapeut praktikující pod odbornou garancí a supervizí
  • vysokoškolsky vzdělaný psychoterapeut s ukončenou teoretickou a praktickou psychoterapeutickou průpravou pro výkon psychoterapie s psychoterapeutickou praxí kratší než 3 roky nebo psychoterapeut s nižším nežli VŠ vzděláním s ukončeným komplexním psychoterapeutickým výcvikem a s min. 5 lety psychoterapeutické praxe 
  • psychoterapeuti tohoto stupně vedou svoji terapeutickou praxi pod odbornou garancí a systematickým supervizním dohledem interního supervizora kliniky
 4. kvalifikační stupeň: psychoterapeut ve výcviku praktikující pod odborným vedením a supervizí
  • psychoterapeut, který je frekventantem komplexního psychoterapeutického výcviku, je v dostatečně pokročilé fázi své profesionální přípravy, kdy je již kompetentní vést samostatně psychoterapeutické konzultace, jejichž průběh konzultuje v rámci systematické supervize se svým odborným vedoucím (garantem) a výcvikovým supervizorem

ÚHRADA PSYCHIATRICKÝCH SLUŽEB

MUDr. František Matuška je smluvním lékařem - psychiatrem

Základní psychiatrické služby pro pojištěnce těchto zdravotních pojišťoven jsou hrazeny příslušnou zdravotní pojišťovnou klienta. 

Za základní psychiatrické služby pro pojištěnce smluvních zdravotních pojišťoven považujeme psychiatrické konzultace v souhrnném rozsahu max. 2 hodin za čtvrtletí (toto omezení vychází z omezení úhrad ze strany smluvních zdravotních pojišťoven). 

Všechny ostatní konzultační služby jsou hrazeny přímou platbou v cenách níže uvedených.

Pro klienty - samoplátce (tj. klienti, kteří jsou pojištěni u zdravotních pojišťoven, s nimiž nemá naše zdravotnické zařízení uzavřenou smlouvu o poskytování zdravotní péče, a klienti, kteří nemají v ČR uzavřeno zdravotní pojištění) poskytujeme všechny služby dle smluvního ujednání s klientem za ceny uvedené níže. 

Psychiatrické služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění lze uhradit:

 

Psychiatrický výkon cena za výkon

Komplexní psychiatrické vyšetření (1,5 hodiny + zápis do dokumentace)

6.000 Kč

Cílené psychiatrické vyšetření (45 min. + zápis do dokumentace)

 3.000 Kč

Kontrolní psychiatrické vyšetření (15 - 30 min. dle potřeby + zápis)

1.600 Kč

Minimální kontakt s lékařem (do 15 min. dle potřeby + zápis)

 800 Kč

Zpracování lékařské zprávy vyžádané klientem (dle rozsahu a času)

1.000 - 3.000 Kč
Pro objednání můžete použít tento kontaktní formulář, případně níže uvedené telefonní kontakty.

Kontaktní formulář

* povinná pole
Captcha

Nejnovější zprávy


KONTAKTY

HERMÉS Group Praha
Ctiradova 10
Praha 4 - Nusle
  
Martina Pazderová (kancelář)
+420 731 455 511
info@hermesgroup.cz
 
MUDr. František Matuška (ředitel)
+420 603 223 510 
matuska@hermesgroup.cz
 

 
Psychoterapeutická klinika HERMÉS Group, s.r.o.
IČ: 0408 3181
Není plátcem DPH.
 
Vzdělávací institut HERMÉS, s.r.o.
IČ: 2130 0283
Není plátcem DPH.
 
MUDr. František Matuška
IČ: 6741 0278
Není plátcem DPH.