Úvodní strana / Koučování

SLUžBY

Koučování

Koučováním rozumíme profesionální konzultační doprovázení, podporování a podněcování klienta na jeho cestě směřující k dosažení a naplnění jím definovaného cíle či cílů.

Formy spolupráce


Místo konání

Koučování může probíhat dle ujednání jak v prostorách HERMÉS Group Praha, tzn., že na něj bude/budou klient/i docházet (koučovi bude v tomto případě placen pouze čas odpracovaný během samotného koučovacího setkání), tak v prostorách klienta/ů (kouč bude docházet/dojíždět na pracoviště koučovaného (koučovi bude hrazen čas, odpracovaný během koučování + čas strávený cestou). 


Frekvence a celková délka setkávání

Úspěšné koučování probíhá obvykle jako déledobější spolupráce, postavená na předem sjednané serii konzultací, realizovaných ve frekvenci vycházející z potřeb a časových a finančních možností koučovaného na jedné straně a časových možností kouče na straně druhé. Obvyklý počet setkání se pohybuje obvykle do 10 konzultací / zpracování jednoho zadání. 


Kouči


Cena koučování

Cena za koučování je smluvní, orientačně se pohybuje v rozmezí 1.500 - 3.000 Kč za 1 hodinu koučování (60 minut), její stanovení závisí na dojednaném obsahu, formě, celkovém rozsahu zakázky, př. na počtu participujících účastníků u týmového koučování.


PRO OBJEDNÁNÍ KOUČOVÁNÍ MŮŽETE POUŽÍT TENTO KONTAKTNÍ FORMULÁŘ, PŘÍPADNĚ NÍŽE UVEDENÉ TELEFONNÍ KONTAKTY. 


Kontaktní formulář

* povinná pole
Captcha

Nejnovější zprávy


KONTAKTY

HERMÉS Group Praha
Ctiradova 10
Praha 4 - Nusle
  
Martina Pazderová (kancelář)
+420 731 455 511
info@hermesgroup.cz
 
MUDr. František Matuška (ředitel)
+420 603 223 510 
matuska@hermesgroup.cz
 

 
Psychoterapeutická klinika HERMÉS Group, s.r.o.
IČ: 0408 3181
Není plátcem DPH.
 
Vzdělávací institut HERMÉS, s.r.o.
IČ: 2130 0283
Není plátcem DPH.
 
MUDr. František Matuška
IČ: 6741 0278
Není plátcem DPH.