Úvodní strana / Etický kodex

SLUžBY

Etický kodex společenství HERMÉS Group Praha

Tento kodex je souborem pravidel, která zabezpečují profesionální úroveň psychoterapie, koučování a supervize a jejich respekt v systému pomáhajících profesí. Je v souladu s obdobnými pravidly profesních organizací, poskytujících psychoterapii, koučování a/nebo supervizi, i ostatních pomáhajících profesí.

Pomáhající profesionál vykonává své povolání ve prospěch jednotlivce, skupiny a organizace, v duchu úcty k osobnosti člověka a respektu k jeho potřebám a zájmům. Svoji profesi chápe jako poskytování služby na základě dojednaného kontraktu.

Pomáhající profesionál je nestranný, respektuje klienty (partnery) a ve své činnosti dodržuje tyto etické zásady. Chrání svoji profesní nezávislost a profesionální standardy. Ve své činnosti má jako nejvyšší hodnotu na zřeteli kompetentnost, samostatnost a zodpovědnost klientů.

Odborná způsobilost

Dobrovolnost a věrohodnost

Mlčenlivost a důvěrnost

Profesionální zodpovědnost

Závaznost Etického kodexu

Etický kodex byl přijat a vyhlášen dne 1. 4. 2014.

V případě potřeby se s námi spojit použijte kontaktní formulář nebo níže uvedené telefonní kontakty. 

Kontaktní formulář

* povinná pole
Captcha

Nejnovější zprávy


KONTAKTY

HERMÉS Group Praha
Ctiradova 10
Praha 4 - Nusle
  
Martina Pazderová (kancelář)
+420 731 455 511
info@hermesgroup.cz
 
MUDr. František Matuška (ředitel)
+420 603 223 510 
matuska@hermesgroup.cz
 

 
Psychoterapeutická klinika HERMÉS Group, s.r.o.
IČ: 0408 3181
Není plátcem DPH.
 
Vzdělávací institut HERMÉS, s.r.o.
IČ: 2130 0283
Není plátcem DPH.
 
MUDr. František Matuška
IČ: 6741 0278
Není plátcem DPH.