Úvodní strana / Supervize

SLUžBY

Supervize

Nabízíme profesionální supervizní služby pomáhajícím profesionálům z řad psychoterapeutů, sociálních pracovníků, lékařů, pedagogů, koučů a jiných pomáhajících profesionálů.

Supervizi pojímáme jako společnou konzultační aktivitu toho, kdo supervizi vede (supervizora) a toho (či těch), kdo si supervizi vyžádal (supervizanda), realizovanou v předem dojednaném chráněném časoprostoru, zaměřenou na podporu a systematický rozvoj reflexe a sebereflexe supervizanda. Dobrým výsledkem je lepší (dostatečná) orientace v kontextu a ujasnění si reálných, ke zpracovávané situaci vztažených, možností a kompetencí supervizanda.


Formy supervizní spolupráce


Místo konání supervize

Supervize může probíhat dle ujednání jak v prostorách Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group Praha, tzn., že na ni bude/budou supervizand/i docházet (supervizorovi bude v tomto případě placen pouze čas odpracovaný během samotné supervize), tak v prostorách supervizanda/ů (supervizor bude docházet/dojíždět na pracoviště supervidovaných profesionálů (supervizorovi bude hrazen čas, odpracovaný během supervize + čas strávený cestou). 


Frekvence supervizního setkávání

Supervize může proběhnout jako jednorázová konzultace, případně probíhat jako déledobější spolupráce, postavená na předem sjednané serii konzultací, realizovaných ve frekvenci vycházející z potřeb a časových a finančních možností supervidovaných na jedné straně a časových možností supervizora na straně druhé.


Supervizoři


Cena supervizní práce

Cena za supervizní práci je smluvní, pro pomáhající profesionály se orientačně pohybuje v rozmězí 800 - 2.000 Kč za 1 hodinu supervize (60 minut), její stanovení závisí na dojednaném obsahu, formě, celkovém rozsahu zakázky i počtu na supervizi participujících profesionálů.


Pro objednání supervize můžete použít tento kontaktní formulář, případně níže uvedené telefonní kontakty. 

 

Kontaktní formulář

* povinná pole
Captcha

Nejnovější zprávy


KONTAKTY

HERMÉS Group Praha
Ctiradova 10
Praha 4 - Nusle
  
Martina Pazderová (kancelář)
+420 731 455 511
info@hermesgroup.cz
 
MUDr. František Matuška (ředitel)
+420 603 223 510 
matuska@hermesgroup.cz
 

 
Psychoterapeutická klinika HERMÉS Group, s.r.o.
IČ: 0408 3181
Není plátcem DPH.
 
Vzdělávací institut HERMÉS, s.r.o.
IČ: 2130 0283
Není plátcem DPH.
 
MUDr. František Matuška
IČ: 6741 0278
Není plátcem DPH.