Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Absolventi výcviku SSK

SLUžBY

Absolventi komplexního výcviku

SYSTEMICKÁ SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ 

Výcvik SYSTEMICKÁ SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ je ucelenou teoretickou, metodickou, tréninkovou a supervizní průpravou pro kouče a supervizory.

V letech 2004 - 2010 tento výcvik pořádal Institut pro koučování a supervizi (I-KOS) Praha, lektory výcviku byli MUDr. František Matuška a PhDr. Vratislav Strnad. Souhrnný rozsah vzdělávání v bězích organizovaných v tomto období byl 200 hodin.

V letech 2010 - 2013 jsme na tradici tohoto 200 hodinového vzdělávání v dovednostech vedení supervizních a koučovacích konzultací navázali a realizovali jsme ho dále pod záštitou Institutu pro supervizi a koučování HERMÉS Praha. Lektorem výcviků v tomto období byl MUDr. František Matuška.

Od roku 2013 byl výcvikový program rozšířen na současných celkem 500 hodin komplexní průpravy pro práci supervizora a kouče a je pod názvem "SYSTEMICKÁ SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ pro pomáhající profesionály" dále v nabídce Vzdělávacího a tréninkového institutu HERMÉS Praha. Kmenovým lektorem výcviku je i nadále MUDr. František Matuška

V seznamu najdete jména všech absolventů dosud ukončených výcvikových běhů, rozsah informací (kontaktní údaje, místo jejich působení) k jednotlivým profesionálům odpovídá informacím, které máme v současné době k dispozici. Nejprve jsou uvedeni absolventi 500 hodin výcviku, níže pak najdete seznam všech absolventů původních 200 hodinových výcvikových běhů.

Zápis v tomto seznamu supervizorů a koučů je garancí, že jmenovaný či jmenovaná absolvovali náš kvalifikační program pro práci supervizora a kouče v rozsahu tak, jak je uvedeno. Zápis není garancí ani přímou výpovědí o způsobu a kvalitě současné práce jmenovaného profesionála.

  

Seznam absolventů 500 hodinového výcviku

SYSTEMICKÁ SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ

pro pomáhající profesionály


Absolventi 2014 

Mgr. Marie Čechurová
 
tel.: 603 208 238
cechmari@seznam.cz
Plzeň
Mgr. Zdenka Dohnalová, Ph.D. 
 
tel.: 776 070 566
ZdenkaDohnalova@seznam.cz
Brno
Mgr. Darja Hamalová
 
tel.: 731 131 454
darjaham@seznam.cz
Ostrava
Mgr. Lukáš Carlos Hrubý
 
tel.: 777 916 266
hruby@podaneruce.cz
Olomouc, Brno
Mgr. Stanislav Karas 
 
tel.: 777 338 057
karass@seznam.cz
Ústí nad Labem
Mgr. Jana Malásková
 
tel.: 736 276 938
jana.malaskova@email.cz
Ostrava
Mgr. Radka Michelová
 
tel.: 604 965 708
ramida@seznam.cz
ústí nad Labem
Doc. PhDr. Adéla Mojžíšková, Ph.D.
 
tel.: 606 827 545
adelamoj@gmail.com
České Budějovice
PhDr. Jan Vodák, Ph.D.
 
tel.: 774 586 325
vodak@proficoaching.cz
Zlín (Březnice)
Mgr. Piotr Wardecki
 
tel.: 731 621 101
piotrwardecki@seznam.cz
Přerov


Absolventi 2015 

Bc. Martin Boxan
 
tel.: 777 916 277
martin.boxan@gmail.com
Brno
Mgr. Miroslava Ježová
 
tel.: 736 423 479
mirci.jezovi@seznam.cz
Brno
Mgr. Alena Mocková
 
tel.: 608 026 884
alena@mocek.cz
Praha
Mgr. Hana Netočná
 
tel.: 736 168 815
hana@don.cz
Brno
Mgr. Lucie Novotná
 
tel.: 737 561 301
lucie.gubikova@seznam.cz
Praha, Chomutov
Mgr. Markéta Sychrová
 
tel.: 775 303 450
msychrova@seznam.cz
Pardubický kraj
Mgr. Jana Špačková
 
tel.: 777 952 302
janaspackova@seznam.cz
Brno
Lucie Úblová, M.A.
 
tel.: 777 914 482
kouc.praha@gmail.com
Praha
PhDr. Marie Zítková
 
tel.: 604 682 609
marie.zitkova@fnbrno.cz
Brno


Absolventi 2016 

   
PhDr. Aleš Musil
 
tel.: 732 178 940
ales.musil@centrum.cz
Opava
Mgr. Lucie Petříčková
 
tel.: 775 720 490
luciepetrickova@post.cz
Plzeň
PhDr. Dagmar Skalická
 
tel.: 777 619 249
maz.da@email.cz
Praha, Dobřichovice


Absolventi 2017

   
PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
 
tel.: 774 922 137 
lenka.vochocova@seznam.cz
Praha, Plzeň
Mgr. Karla Maříková
 
tel.: 775 353 206
karla.marikova@centrum.cz
Morava a Slezsko, Horní Bludovice
Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D. 
 
tel.: 732 226 240 
iva.kuznikova@osu.cz
Ostrava
 Mgr. Petr Míchal
 
tel.: 736 529 310
petr.michal@outlook.com
České Budějovice
Mgr. Veronika Benešová, Ph. D. 
 
tel: 604 687 555
verca.benesu@seznam.cz
České Budějovice
PhDr. Sylvie Navarová
 
tel: 605 214 849
sylvie.navarova@smrov.cz
Ostrava
Mgr. Břetislav Kantor
 
tel: 724 154 239
poradna@renarkon.cz
Ostrava
Mgr. Jan Knetl
 
tel: 799 500 876
reditel@ditevkrizi.cz
České Budějovice
Mgr. Miroslav Jan Šramota
 
tel: 774 511 375
miroslavsramota@seznam.cz
Ústecký kraj
Mgr. Radka Pochobradská
 
tel: 737 230 767
radka.pochobradska@chrudim-city.cz
Chrudim
Mgr. Martina Wolfová, MBA
 
tel: 602 201 759
martina@wolfova.cz
Praha


Absolventi 2019

   
Ing. Bc. Ivana Humlová
 
tel.: 734 587 051
IvanaHumlová@seznam.cz
Litoměřice
Mgr. Hana Chlebcová
 
tel.: 773 641 106
hanachl@seznam.cz
Písek
PhDr. Hana Urbanová
 
tel.: 777 964 764
urbanova@motylek.org
Praha
Mgr. Kateřina Martínková 
 
tel: 774 129 634
katka.martinkova@gmail.com 
Brno
Bc. Martina Krištofová Sobihardová 
 
tel.: 774 991 624
martina.k.sobihardova@seznam.cz 
Brno
Mgr. Petr Džambasov 
 
tel.: 776 534 207
p.dzambasov@edost.cz 
Chomutov
Bc. Lenka Slavíčková
 
tel.: 776 222 978
slav.l@seznam.cz 
Brno
Mgr. Jiří Daníček, MBA 
 
tel.: 736 7776 966
jiri.danicek@gmail.com
Praha
Mgr. Bc. Pavlína Hekerová (Dvořáková) 
 
tel.: 777 616 508
pavlina.dvorakova307@gmail.com
 
Ing. Petr Šmíd, DiS. 
 
tel.: 722 928 192
reditel@portusprachatice.cz
Prachatice, Jihočeský kraj 
Mgr. Jakub Vlach 
 
tel.: 728 956 045 
jakub.vlach@spoluvize.cz
Praha a středočeský kraj


Absolventi 2020

   
Bc. Marcel Ambrož 
 
tel.: 777 201 070
ambroz@sananim.cz
Praha 
Mgr. Lenka Plicková 
 
tel.: 731 609 771
lenka.plickova@seznam.cz
Děčín, Ústecký kraj
Absolventi 2021
   
Mgr. Marie Rumlová
 
tel.: 725 768 428
marie.rumlova@uvn.cz
Praha, on line celá ČR
Mgr. Adam Šimoník
 
tel.: 607 563 849
simonik@supervize-koucovani.cz
Brno, on line celá ČR 
Mgr. Lada Chaloupková 
 
tel.: 602 205 336
lada.chaloupkova@seznam.cz
Praha, on line celá ČR 
PhDr. Simona Sedláčková, MSc.
 
tel.: 603 291 593
sedlackova.adiktologie@seznam.cz
Praha, on line celá ČR
Mgr. Michaela Tůmová 
 
tel. 776 449 324
mkkopretina@gmail.com
Praha, Beroun, Středočeský kraj, on line celá ČR 
Mgr. Adéla Valjentová
 
tel. 728 733 945
ValjentovaAdela@seznam.cz
Ústí nad Labem, on line celá ČR
Mgr. et Mgr. Tereza Chladilová
 
tel. 775 637 384
chladilova@supervize-koucovani.cz
Brno, on line celá ČR 
Mgr. Ivana Vonšíková, Ph.D.
 
tel. 774 415 663
ivana.vonsikova@centrum.cz
Ostrava, on line celá ČR
Absolventi 2022
   
Mgr. et Bc. Jana Kratochvílová
 
tel: 731 621 288
1972jana@seznam.cz 
Mgr. Alžběta Černochová, DiS.
 
tel: 773 589 901
betka.kacabova@seznam.cz
Praha, on line celá ČR
Bc. Silvia Szalaiová
 
tel: 608 731 533
silvia.szalai95@gmail.com
Brno, celá ČR a SR
Mgr. Tomáš Kolondra
 
tel: 778 977 822
tom.kolondra@centrum.cz
Havířov, Ostrava, on line celá ČR
Mgr. Vlastimil Marušák
 
tel. 604 200 713
marusak@hewer.org
Kolín, Čáslav 
Mgr. Martina Kolářová
 
tel: 731 610 557
kolarovamartina91@gmail.com
Třebíč, on line celá ČR 
Mgr. Petr Fulier, DiS.
 
tel: 737 421 206
fulier.petr@gmail.com
Písek , on line celá ČR
PhDr. Zdeněk Krpoun, Ph.D. 
 
tel: 776 159 017
zdenekkrpoun@gmail.com
Třebíč, on line celá ČR
Absolventi 2023
   
 JUDr. Nicol Bednaříková  
 tel: 603 184 620
nbednarikova@seznam.cz
Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj
 Mgr. Mária Adamkovičová
 
 tel: 732 598 586
m.adamkovicova@seznam.cz
Sokolov, Karlovarský kraj, on line celá ČR
 Mgr. Hana Kroupová
 
tel: 777 963 362
hana.kroupova@outlook.com
Olomouc 
 Mgr. Pavla Pavelková
 
 tel: 776 766 073
pavla.pavelkova@icloud.com
Brno, on line celá ČR
 PhDr. Kateřina Noemi Siveková
 
 tel:728 071 075
katerina.sivekova@modredvere.cz
Praha, Říčany, on line celá ČR
 Mgr. Martina Procházka
 
 tel: 603 146 756
martin.prochazka@mistrajana.cz
Tábor, Praha, on line celá ČR
 Bc. Tereza Hyksová, MBA
 
tel: 602 437 797
t.hyksova@gmail.com
Praha a střední Čechy, on line celá ČR
 PhDr. Jaroslava Pavlíčková
 
tel: 721 017 976
pavlicj@seznam.cz
Zlín, on line celá ČR 
 Mgr. Alex Schneider Hrouzková, Ph. D. 
 
tel:  777 871 409
alex.hrouzkova@gmail.com
Praha, on line celá ČR
Bc. Radka Pavlovská
 
tel: 731 520 104
rara2005@seznam.cz
Mgr. Natálie Hamplová
 
tel: 608 162 555
natalie.hamplova@email.cz
Frýdek-Místek, Ostrava, Třinec, online celá ČR
Mgr. Eva Kudrnová
 
tel: 604 279 640
eva.kudrnova@volny.cz
Praha, Ústí nad Labem, Liberec
PhDr. Eva Weislová
 
tel:775 775 375
eva.weislova@gmail.com
Praha, on line celá ČR
Eliška Nováková, M.A. 
 
tel: 607 786 028
terapejh@gmail.com
Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj, Vysočina
Absolventi 2024
   
Mgr. Jana Najmanová
 
 tel: 737 289 828
najana70@gmail.com
Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Plzeňský kraj
Mgr. Jana Hostovská  
 tel: 604 501 977
terapiemaja@gmail.com
Praha, Ústí nad Labem, on line celá ČR 

 


  

Seznam absolventů 200 hodinového výcviku

SYSTEMICKÁ SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ


Absolventi 2008 

Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D. 
tel.: 601 242 045
dvoracko@zsf.jcu.cz
Mgr. Jolana Prušková
(roz. Fořtová)
tel.: 777 830 505
pruskova@rozumacit.org
Mgr. Jaroslava Máliková 
tel.: 603 426 690
javama@seznam.cz
Mgr. Ing. Lukáš Szlaur
tel.: 608 840 572
lukas.szlaur@euroschola.cz 
Moravskoslezský kraj

 doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.

 tel: 777 34 22 23
vackova@zsf.jcu.cz
Jihočeský kraj


Absolventi 2009

Marie Čechurová
cechmari@centrum.cz
Mgr. Eva Gnanová
tel.: 737 964 403
gnanova@apla.cz
Bc. Jan Kalla
tel.: 731 472 757
johnyssj@seznam.cz
Olomoucký kraj
Stanislav Karas 
tel.: 777 338 057
karass@seznam.cz
Ústecký kraj, Střední Čechy
PhDr. Yveta Mikuličová
ymikulic@quick.cz
Mgr. Svetlana Pokorná-Vrablecová
tel.: 777 913 059
svetlana.pokorna@gmail.com
Praha
David Urban
 
Ivana Vlčková
vlckova@fokuslabe.cz
Mgr. Daniela Wogurková
tel.: 602 345 569
daniela.wogurkova@gmail.com
Čechy, Morava, Slezsko


Absolventi 2010

Mgr. Vladimíra Beranová
tel.: 775685130
syskorka@seznam.cz
České Budějovice, Jižní Čechy
Mgr. Lucie Bocková
 
Ing. Marcela Burdová
 
Ing. Petr Durčák
 
Ing. Soňa Macíčková
 
Bc. Martina Martušková
tel: 731 484 678
martina.martuskova@seznam.cz
Ostrava, Moravskoslezský kraj
Mgr. Lucie Mucalová
tel.: 732 448 449
L.Mucalova@seznam.cz 
PhDr. Sylvie Navarová
tel: 605 214 849
sylvie.navarova@smrov.cz
Ostrava
Mgr. Erika Panenková
tel: 606 215 200
erikapanenkova@seznam.cz
Praha, Kladno
PhDr. Zdeněk Svozil
 
PhDr. Pavla Šafránková
tel.: 602 822 260
pavla.safrankova@braillnet.cz
Praha
Ing. Šárka Tomisová
tel: 725 065 160
lektorpro@email.cz
Moravskoslezský kraj


Absolventi 2011

Bc. Lucie Adámková
 
Ing. Andrea Brzobohatá
tel.: 604 802 091
andrea_brzobohata@pegatroncorp.com
Ostrava
PhDr. Iva Švábíková, Ph.D.,
(roz. Buriánová)
tel.: 724 687 973
ivasvabikova@seznam.cz
Brněnsko, Jižní Morava
Mgr. Zdenka Dohnalová, Ph.D.
tel.: 776 070 566
ZdenkaDohnalova@seznam.cz
Dalibor Kaštovský
tel.: 775 328 924
dalibor_kastovsky@pegatroncorp.com
Mgr. Petr Jašek
 
Mgr. Zuzana Ježková
tel.: 604 229 555
jezkovazu@gmail.com
Mgr. Šárka Pechková
(roz. Koubová)
tel.: 736 670 405
sarka.pechkova@seznam.cz
Prachatice, České Budějovice
Tomáš Maniur
tel.: 776 783 343
tomas_maniur@pegatroncorp.com
Mgr.Bc. Zdislava Odstrčilová
tel.: 777 672 902
zdislava.odstrcilova@seznam.cz
Zlínský kraj
Jana Šmídová
tel.: 777 229 767
jana_smidova@pegatroncorp.com
PhDr. Lucia Trezová
tel.: 607 512 548
lucia.trezova@seznam.cz
Praha
Mgr. Vanda Vajshajplová
tel.: 725 112 201
vajshajplova@seznam.cz
Mgr. et Bc. Lukáš Volný
tel.: 728 550 637
lukas.volny@gmail.com
Ostrava
Mgr. Veronika Vymětalová
tel.: 739 514 272
veronikavymetalova@seznam.cz
Olomouc
Mgr. Jan Welzerek
tel.: 731 681 054
jan_welzerek@pegatroncorp.com
Mgr. Jaroslav František Žák
tel.: 608 808 025
jaroslav.zak@trbic.charita.cz
Celá ČR


Absolventi 2012

Mgr. Martin Dlabal
tel.: 606 483 870
Dlabal.Martin@seznam.cz
PhDr. Jana Doubravová
tel.: 777 132 794
 jana@doubravova.cz
Ústí nad Labem, Praha
PhDr. Dagmar Bortlík-Fišerová
tel.: 725 223 211
FDagmar@seznam.cz
Opava
Mgr. Radka Guyazová, DiS.
tel.: 725 022 885
hlavacova@coaching-space.cz
Středočeský kraj
Ing. Iveta Hlaváčová, MBA
tel.: 602 555 378
iv.hlav@gmail.com
Praha
PhDr. Jana Pichková
(roz.Hricová)
tel.: 776 769 338
jana.pichkova.psycholog@gmail.com
Praha, Středočeský kraj
Mgr. Jana Malásková
tel.: 736 276 938
jana.malaskova@email.cz
Ostrava, celá ČR
Mgr. Lucie Mucalová
tel.: 732 448 449
luciemucalova@gmail.com
Brno
PhDr. Aleš Musil
tel.: 732 178 940
ales.musil@centrum.cz
Opava, Moravsko slezský kraj
Mgr. Lucie Novotná
tel.: 737 561 301
lucie.gubikova@seznam.cz
Karlovarský kraj, Ústecký kraj
Mgr. Karolína Ranglová
tel.: 732 602 373
karolina.ranglova@seznam.cz
Ústecký kraj
Mgr. Tereza Slunéčková
tel.: 775 357 943
tereslun@gmail.com
Praha
Mgr. Irena Smékalová
tel.: 604 800 698
irena.smekalova@centrum.cz
Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj
Mgr. Jana Špačková
tel.: 604 682 609
jana.spackova@fnbrno.cz
Mgr. Jana Šulcová
(roz. Štybnarová)
tel.: 737 033 866
stybnarova2@gmail.com
Střední Čechy
Bc. Kateřina Vágajová
tel.: 723 707 613
vagaiovakaterina@gmail.com
České Budějovice, Chomutov
Mgr. Lenka Velebná
tel.: 775 158 037
lvelebna@email.cz
Pardubický kraj, Olomoucko
PhDr. Marie Zítková,PhD. 
tel.: 604 682 609
mar.zitkova@gmail.com
Brno 

Nejnovější zprávy


KONTAKTY

HERMÉS Group Praha
Ctiradova 10
Praha 4 - Nusle
  
Martina Pazderová (kancelář)
+420 731 455 511
info@hermesgroup.cz
 
MUDr. František Matuška (ředitel)
+420 603 223 510 
matuska@hermesgroup.cz
 

 
Psychoterapeutická klinika HERMÉS Group, s.r.o.
IČ: 0408 3181
Není plátcem DPH.
 
V&T institut HERMÉS Praha
MUDr. František Matuška
IČ: 6741 0278
Není plátcem DPH.