Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, workshopy / Tématické kurzy / Základy psychohygieny v pomáhající profesi

SLUžBY

Základy psychohygieny v pomáhající profesi

Jednodenní kurz je založen na předávání zkušeností z praxe. Kombinuje teorii, praktická cvičení a sebezkušenost. Je šitý na míru dle očekávání a potřeb účastníků. 

Akreditace programu

Kurz je akreditován MPSV ČR

Tématické zaměření programu

Chcete ses dozvědět, jak o sebe pečovat, abyste nevyhořeli? Chcete vědět, jak rozpoznat příznaky syndromu vyhoření a co s tím dělat? Na kurzu se dozvíte, co je syndrom vyhoření, jaké má příznaky a fáze, jak se která fáze projevuje a co ve které fázi dělat, aby si člověk pomohl či zavčasu nechal pomoci. Dále se dozvíte, jaké jsou možnosti a způsoby prevence vzniku a rozvoje syndromu vyhoření. 

Na kurzu dostanete prostor se zamyslet nad vlastním zacházením se sebou a svojí energií. Uvědomit si vlastní potřeby a funkční strategie, které vám umožní se dobíjet. 

Vyzkoušíte si relaxační techniky a zjistíte, jestli vám daný způsob relaxování přináší užitek. Na základě kurzu můžete získat konkrétní nápady či inspiraci pro změny, které budou prospěšné pro váš vlastní život. 

Cílová skupina

Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí (psychoterapeuti, konzultanti a poradci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, pedagogičtí pracovníci, pracovníci z oblasti psychosociální rehabilitace, psychiatři a lékaři ostatních oborů, psychologové, též studenti těchto oborů). 

Lektor programu

Mgr. Světlana Pokorná-Vrablecová

Rozsah programu

Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin 

Časový harmonogram

Časový harmonogram: 9:30 - 17:00h (hodinová polední pauza)

Místo konání

Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS Praha, Ctiradova 10, Praha 4 - Nusle

Počet účastníků

Optimální počet účastníků je 9 – 15 osob, max. pak 18 osob v jednom běhu kurzu. 

Požadavky na účastníky

Na kurz je vhodné si vzít volné, pohodlné oblečení, karimatku nebo deku. 

Cena a způsob její úhrady

Cena za program je 1.200Kč/osobu

Kurzovné je možné hradit bankovním převodem na účet vedený u FIO banky pod číslem 2600223389/2010, variabilní symbol – číslo faktury (u samoplátců rodné číslo). Vystavení faktury, prosím, žádejte při přihlašování pracovníků na program.

Výjimečně též provést úhradu kurzu přímou platbou v kanceláři HERMÉS Group (po předchozí dohodě s manažerkou vzdělávacích programů Martinou Pazderovou, tel. 731 455 511).

Je vypsán nový termín kurzu:

1. 10. 2019

Adresa: HERMÉS Praha, Ctiradova 10, Praha 4 - Nusle
1.200Kč/osobu
Přihlásit na termín