Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, workshopy / Tématické kurzy / Systemická práce s rodinou

SLUžBY

Systemická práce s rodinou

Základy systemické teorie a metodické postupy užitečné při práci s rodinnými systémy.

Akreditace programu

Kurz je akreditován MPSV ČR pro PC/SP/VP/PP

Tématické zaměření programu

Program vychází převážně ze systemického přístupu, nabízí a podporuje rozvoj vědomostí a trénink dovedností potřebných pro praxi pomáhajících profesionálů, kteří pracují s rodinami. Zaměřuje se především:

Pomáhající profesionál se obvykle při své setkává nejen s klientem – uživatelem služeb, ale též s lidmi z jeho blízkého okolí, nejčastěji pak s rodinnými příslušníky. I oni svými žádostmi a očekáváními vstupují do společného příběhu terapie či sociální práce. Kurz nabízí základy teorie efektivní komunikace s vícečlenným klientským systémem umožňující rozvíjení spolupráce všech zúčastněných. V praktických komunikačních cvičeních a v modelových situacích si frekventanti ověří použitelnost, účinnost a užitečnost tohoto způsobu práce. Získané vědomosti a praktický trénink rozvíjející profesionální dovednosti umožní účastníkům účinněji provázet a podporovat klienty a jejich rodiny při hledání a uskutečňování řešení jejich situace.

Cílová skupina

Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí (psychoterapeuti, konzultanti a poradci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, pedagogičtí pracovníci, pracovníci z oblasti psychosociální rehabilitace, psychiatři a lékaři ostatních oborů, psychologové, též studenti těchto oborů). 

Odborná garance

MUDr. František Matuška

Lektor programu

Mgr. Petra Meisnerová a/nebo MUDr. František Matuška

Časový harmonogram

Kurz zahrnuje 32 hodin vzdělávání a tréninku rozdělených do dvou dvoudenních setkání oddělených 2 - 3 týdenním mezidobím. Každé setkání proběhne v časovém harmonogramu:

1. den: 10.00 – 17.30 h (hodinová polední pauza)

2. den: 9:00 - 16:30 h (hodinová polední pauza)

Místo konání

Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS Praha, Dykova 31, 101 00 Praha 10

Počet účastníků

Optimální počet účastníků je 9 – 15 osob, max. pak 18 osob v jednom běhu kurzu. 

Cena a způsob její úhrady

Cena za program je 4.400 Kč / osobu.

Kurzovné je možné hradit bankovním převodem na účet vedený u FIO banky pod číslem 2600223389/2010, variabilní symbol – číslo faktury (u samoplátců rodné číslo). Vystavení faktury, prosím, žádejte při přihlašování pracovníků na program.

Výjimečně též provést úhradu kurzu přímou platbou v kanceláři HERMÉS Group (po předchozí dohodě s manažerkou vzdělávacích programů Martinou Pazderovou, tel. 731 455 511, 222 521 008).

Je vypsán nový termín kurzu:

4. - 5. 11. a 18. - 19. 11. 2019

Adresa: V&T Institut HERMÉS Praha, Ctiradova 10, Praha 4 - Nusle
4.400Kč/osoba
Přihlásit na termín