Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, workshopy / Tématické kurzy / ROZHOVOR - NÁSTROJ POMOCI

SLUžBY

ROZHOVOR - NÁSTROJ POMOCI

Program vychází převážně ze systemického zakázkového modelu Kurta Ludewiga (Hamburská systemická škola) aplikovaného do našich sociálních služeb a je zaměřen na rozvoj vědomostí a dovedností potřebných pro vedení rozhovorů v praxi pomáhajících profesionálů.

Akreditace programu

Kurz je akreditován MPSV ČR pro PC/SP/VP/PP

Tématické zaměření programu

Program vychází převážně ze systemického přístupu a je zaměřen na rozvoj vědomostí a trénink dovedností potřebných pro práci pomáhajících profesionálů, zejm.:

V průběhu tohoto dvoudenního kurzu se účastníci naučí základy teorie efektivní komunikace s klientem (základní principy vedení rozhovoru v zakázkovém modelu) vycházející z partnerského modelu vztahu profesionál – klient, v němž se oba (všichni) zúčastnění komplementárně doplňují při rozvíjení dialogu a spolupráce zaměřené na řešení klientových potíží. V praktických komunikačních cvičeních a v modelových situacích si frekventanti ověří použitelnost, účinnost a užitečnost tohoto způsobu práce. Získané vědomosti a praktický trénink rozvíjející profesionální dovednosti nezbytné pro práci (vedení rozhovorů) s klienty umožní účastníkům účinněji provázet a podporovat klienty při hledání, rozvíjení a uskutečňování řešení jejich situace.

Úspěšný a osvědčený výukový a tréninkový program - má více než 60 repríz!

Cílová skupina

Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí (psychoterapeuti, konzultanti a poradci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, pedagogičtí pracovníci, pracovníci z oblasti psychosociální rehabilitace, psychiatři a lékaři ostatních oborů, psychologové, též studenti těchto oborů). 

Odborná garance

MUDr. František Matuška

Lektor programu

MUDr. František Matuška

Časový harmonogram

Kurz zahrnuje 16 hodin vzdělávání a tréninku realizovaných ve dvou dnech v harmonogramu:

1. den: 10.00 – 17.30 h (hodinová polední pauza)

2. den: 9:00 - 16:30 h (hodinová polední pauza)

Místo konání

Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS Praha, Ctiradova 10, Praha 4 - Nusle

Počet účastníků

Optimální počet účastníků je 8 – 15 osob, max. pak 18 osob v jednom běhu kurzu. 

Cena a způsob její úhrady

Cena za program je 2.800 Kč / osobu. 

Kurzovné je možné hradit bankovním převodem na účet vedený u FIO banky pod číslem 2600223389/2010, variabilní symbol – číslo faktury (u samoplátců rodné číslo). Vystavení faktury, prosím, žádejte při přihlašování pracovníků na program.

Výjimečně též provést úhradu kurzu přímou platbou v kanceláři HERMÉS Group (po předchozí dohodě s manažerkou vzdělávacích programů Martinou Pazderovou, tel. 731 455 511).

Je vypsán nový termín kurzu:

30. - 31. 10. 2019

Adresa: HERMÉS Group, Ctiradova 10, Praha 4 - Nusle
2.800 Kč/osoba
Přihlásit na termín