Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, workshopy / Tématické kurzy / Kompetentní účastník supervize v sociálních službách

SLUžBY

Kompetentní účastník supervize v sociálních službách

Kurz nabízí pomáhajícím profesionálům základní rozhled po "supervizní krajině".

Akreditace programu

Kurz je akreditován MPSV ČR pro PC/SP/VP/PP.

Tématické zaměření programu

Během jednodenního kurzu účastníci (pomáhající profesionálové či studenti těchto profesí) provázeni průvodcem, kterým bude zkušený supervizor, projdou supervizní krajinou a seznámí se s jejími půvaby, výhodami i riziky. Zorientují se v možnostech, které tento významný pomocný nástroj pomáhajících profesionálů, nabízí, ale také se seznámí s různá úskalími, na které mohou při využívání supervize narazit. 

Účastníci se v kurzu připraví na efektivní využití supervize, budou schomi zejména:

Absolventi se stanou kompetentními účastníky supervize.

Cílová skupina

Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí (vedoucí pracovníci z oblasti sociálních služeb, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, ale také psychoterapeuti, konzultanti a poradci, pedagogičtí pracovníci, pracovníci z oblasti psychosociální rehabilitace, psychologové, též studenti těchto oborů)

Odborná garance

MUDr. František Matuška

Lektor programu

MUDr. František Matuška

Časový harmonogram

Kurz je jednodenní, zahrnuje 8 výukových hodin v čase od 9.00 do 16.30.

Místo konání

Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS Praha, Ctiradova 10, Praha 4 - Nusle

Počet účastníků

Optimální počet účastníků je 8 – 15 osob, max. pak 18 osob v jednom běhu kurzu. 

Cena a způsob její úhrady

Cena za jednodenní kurz je 1.600 Kč / osobu, pro studenty 1.300 Kč.

Kurzovné je možné hradit bankovním převodem na účet vedený u FIO banky pod číslem 2600223389/2010, variabilní symbol – číslo faktury (u samoplátců rodné číslo). Vystavení faktury, prosím, žádejte při přihlašování pracovníků na program.

Výjimečně též provést úhradu kurzu přímou platbou v kanceláři HERMÉS Group (po předchozí dohodě s manažerkou vzdělávacích programů Martinou Pazderovou, tel. 731 455 511).

Kurz je též možné objednat "na klíč" pro konkrétní tým či organizaci, cena v takových případech bývá individuálně dojednávána a zpravidla bývá tato forma reaalizace ze strany organizátora zvýhodněna.

Kurz je též možné objednat "na klíč" pro konkrétní tým či organizaci, cena v takových případech bývá individuálně dojednávána a zpravidla bývá tato forma reaalizace ze strany organizátora zvýhodněna.

Je vypsán nový termín kurzu:

30.4.2020

Adresa: HERMES Group, Ctiradova 10, Praha 4 - Nusle
1.600 Kč / osobu, studenti 1.300 Kč
Přihlásit na termín