Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, workshopy / Tématické kurzy / Základy systemické práce s dětmi a dospívajícími - Ostrava

SLUžBY

Základy systemické práce s dětmi a dospívajícími - Ostrava

Kurz nabízí základní seznámení s teorií a praxí systemického na řešení zaměřeného rozhovoru aplikovaného na práci s dětmi a s dospívajícími, případně s rodinami, které s problematikou dětí a dospívajících přicházejí.

Akreditace programu

Kurz je akreditován MPSV ČR pro PC/SP/VP/PP.

Tématické zaměření programu

Program vychází převážně ze systemického přístupu, nabízí a podporuje rozvoj vědomostí a trénink dovedností potřebných pro praxi pomáhajících profesionálů, kteří pracují s dětmi a s dospívajícími. Zaměřuje se především:

Pomáhající profesionál se obvykle při své práci setkává nejen s dítětem či s dospívajícím, ale též s lidmi z jeho blízkého okolí, nejčastěji pak s rodinnými příslušníky. I oni svými žádostmi a očekáváními vstupují do společného příběhu psychoterapie či sociální práce. Vedle základů teorie a praxe efektivní komunikace s dítětem či s dospívajícím, nabízí kurz také základy komunikačních dovedností potřebných pro práci s vícečlenným klientským systémem (rodinou), umožňující podporovat rozvoj spolupráce všech zúčastněných. V praktických komunikačních cvičeních a v modelových situacích si frekventanti ověří použitelnost, účinnost a užitečnost tohoto způsobu práce. Získané vědomosti a praktický trénink rozvíjející profesionální dovednosti umožní účastníkům účinněji provázet a podporovat děti a/nebo dospívající a jejich rodiny při hledání a uskutečňování řešení jejich situace.

Cílová skupina

Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí (psychoterapeuti, konzultanti a poradci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, pedagogičtí pracovníci, pracovníci z oblasti psychosociální rehabilitace, psychiatři a lékaři ostatních oborů, psychologové, též studenti těchto oborů). 

Odborná garance

MUDr. František Matuška

Lektor programu

MUDr. František Matuška nebo Mgr. Petra Meisnerová

Časový harmonogram

Kurz zahrnuje 16 hodin vzdělávání a tréninku realizovaných ve dvou dnech v harmonogramu:

1. den: 9.30 – 17.30 h (hodinová polední pauza)

2. den: 8:30 - 14:30 h (hodinová polední pauza)

Místo konání

CETERAS - Centrum terapeutických služeb

Dvorní 756/9

708 00 Ostrava - Poruba

Počet účastníků

Optimální počet účastníků je 9 – 15 osob, max. pak 18 osob v jednom běhu kurzu. 

Cena a způsob její úhrady

Cena za program je 5.000Kč/osoba. 

Odkaz:http://ceteras.cz/kurzy/systemicka-prace-detmi-dospivajicimi/

 

 

 

Je vypsán nový termín kurzu:

Momentálně neplánujeme žádný termín.