Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, workshopy / Komplexní výcvikové programy / 14. výcviková konference HERMÉS SOLUTIONS TRAINING 2021

SLUžBY

14. výcviková konference HERMÉS SOLUTIONS TRAINING 2021

14. výcviková konference HERMÉS SOLUTINS TRAINING 2021

Téma konference: Příběhy v terapii a terapie v příbězích

Konference je každoročním společenským i odborně tvůrčím setkáním účastníků všech běžících výcvikových skupin a absolventů již ukončených běhů, které je obohaceno o příspěvky (workshopy) výcvikových lektorů - juniorů (2. den konference) a hostujících lektorů, našich předních představitelů strategických a systemických přístupů (3. den konference). 

Cílová skupina

Konference jsou určeny nejen současným účastníkům, ale též absolventům a také dosud neabsolventům našich psychoterapeutických výcviků, tedy všem "našim", kteří se tak mohou setkat se všemi "našimi".

Podrobněji - konference je sdíleným časoprostorem, v němž se spolu již tradičně setkávají


 

Odborná garance

Konferenci svolává MUDr. František Matuška, kmenový lektor výcviku, a je zaštítěna Psychoterapeutickou klinikou HERMÉS Group Praha.


 


Lektor programu

V rámci letní konferrence vám svoji psychoterapeutickou praxi prostřednictvím svých přednášek, seminářů a workshopů představí:

Časový harmonogram

Termín konference

19. - 21. srpna 2021 (čtvrtek až sobota)

Rámcový program konference


 

Místo konání

Hotel Přibyslav
Husova 385, Přibyslav
www.hotelpřibyslav.cz


Požadavky na účastníky

Od absolventů výcviku a stejně tak i od frekventantů vyšších ročníků očekáváme aktivní přístup - příspěveky do první - konferenční - části programu. Za účelem přípravy a presentace příspěvku se mohou účastníci sdružit do autorských dvojic či malých pracovních týmů.

Příspěvky mohou být připraveny a realizovány ve formě

Preferenci dostanou příspěvky předem do programu přihlášené!

Budete-li pro svůj příspěvek potřebovat více než 20 minut času, dejte nám to vědět (čím dříve, tím lépe), aby váš příspěvek, směřující svým rozsahem k workshopu, mohl být vhodně zakomponován do režie celého setkání.

Cena a způsob její úhrady

Celková cena se sestává z konferenčního poplatku a ceny za pobyt.

Cena za konferenci (konferenční poplatek) je 3.200 Kč. Absolventi výcviku, jejichž přihlášené příspěvky budou přijaty a zařazeny do programu (tj. ti, co přednesou v rámci konference svůj předem dojednaný příspěvek), zaplatí snížený konferenční poplatek 2.700 Kč.

Konferenční poplatek hradí pouze absolventi či frekventanti již zakončených výcvikových běhů, tj. E2006, E2007a, E2007b, E2009, HST2010, HST2011, HST2012, HST2013, HST2014, HST2015-A a HST2015-B, HST 2016, ostatní, tj. účastníci běžících výcviků, mají tuto částku zahrnutou (a zaplacenou) v celkové ceně svého výcviku a konference se jim počítá do výcvikové prezence.

Cena za pobyt je 2.100 Kč / osobu 

Cena za pobyt zahrnuje: ubytování na 2 noci + 2 snídaně + cofeebreak po celou dobu konference + podíl na úhradě ubytování hostujících lektorů. 

Na obědy a večeře bude účastníkům k dispozici místní restaurace.

Celkem tedy účastníci zaplatí:


 

Je vypsán nový termín kurzu:

Momentálně neplánujeme žádný termín.