Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, workshopy KONFERENCE 2022 / Konference strategické a systemické psychoterapie 2022 + konferenční workshopy / WS-06: PhDr. Marie Pečená: Jak se psychoterapie potkávala s psychosomatikou

SLUžBY

WS-06: PhDr. Marie Pečená: Jak se psychoterapie potkávala s psychosomatikou

Workshop nabídne:

1. Seznámení s prací v psychosomatické laboratoři

2. Metody a pravidla, které se dají při práci s psychosomatickým pacientem uplatnit

3. Multidisciplinární přístup, jak pracovat s dilematy – cvičení

4. Ukázky skupinové relaxace a hypnózy zaměřené na podporu početí a přirozený porod.

Tématické zaměření programu

Psychosomatická laboratoř, která vznikla v r. 1989 v ÚPMD v Praze 4, byla nevyčerpatelným zdrojem zkušeností, metod, přístupů a hledání cest pro řešení problémů našich pacientek. Byly k nám posílány ženy zejména s nejednoznačnou diagnózou, neobvyklým průběhem standardních nemocí, obtížně emočně reagující a prožívající. Také ženy s kombinovanými somatickými nemocemi, které blokovaly nebo znesnadňovaly reprodukční funkci, psychiatrickými onemocněními a onkologickou problematikou. Náročné rizikové situace v těhotenství, při porodu a po porodu.

Velkým úkolem byla i preventivně osvětová činnost, zavádění otců u porodu, propracovaná sexuální výchovy a vzdělávání na mnoha úrovních. Veřejnost, studenti, zdravotníci, pedagogové a týmy.

Nedílnou součástí práce laboratoře byla i výzkumná činnost.

Metody klasické medicíny a psychosomaticky zaměřeného odborníka se mohou významně lišit. Jak si s touto odlišností poradit ve prospěch pacientek si zaslouží průběžnou ochotu k hledání společného cíle a respekt k odlišnosti přístupů.  Jak vytvořit toto společné pole, jak budovat důvěru. Co se osvědčilo a jaké metody se ukázaly jako užitečné.

Nabídneme několik pracovních dilemat: rozdílný přístup odborníků, nespolupracující pacient, úzkostný pacient a další možnosti dle přání auditoria.

Proč se hypnóza osvědčila jako ústřední metoda v psychosomatice oboru gynekologicko-porodnickém a co jsou její přednosti. Ukázky skupinové relaxace a hypnózy na podporu početí a přirozeného porodu.

Přínosem workshopu je informace, sebezkušenost a emoční prožitek.

Lektor programu

 

PhDr. Marie Pečená (PSYCHOPOINT, psychoterapeutická a hypnoterapeutická praxe)

 

Rozsah programu

Workshop – 90 minut společné práce

Počet účastníků

Práce ve velké skupině, max. 30 účastníků

Cena a způsob její úhrady

Základní cena za tento workshop: 400 Kč

Při přihlášení na vícero workshopů bude výsledná cena kalkulována takto:

Je vypsán nový termín kurzu:

19.8.2022 9.00-10.30

Adresa: Konferenční hotel LUNA, Kouty 77 u Ledče nad Sázavou
400 Kč
Přihlásit na termín