Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, workshopy KONFERENCE 2022 / Konference strategické a systemické psychoterapie 2022 + konferenční workshopy / KONFERENCE STRATEGICKÉ A SYSTEMICKÉ PSYCHOTERAPIE 2022

SLUžBY

KONFERENCE STRATEGICKÉ A SYSTEMICKÉ PSYCHOTERAPIE 2022

KONFERENCE STRATEGICKÉ A SYSTEMICKÉ PSYCHOTERAPIE 2022

&

15. výcviková konference HERMÉS SOLUTINS TRAINING


Co dělají psychoterapeuti,
když jezdci apokalypsy,
Mor, Válka, Hlad a Smrt,
projíždějí krajinou? 

 

Konference je pro účastníky již tradiční příležitostí pro setkání, prezentace a odborné diskuse psychoterapeutů a hypnoterapeutů, kteří se hlásí ke strategickým a systemickým přístupům a ve svých praxích využívají tyto přístupy při práci s jednotlivci, páry i rodinnými systémy. 14 předchozích ročníků probíhala konference jako akce určená uzavřené komunitě lektorů, frekventantů a absolventů výcviku HERMÉS SOLUTIONS TRAINING, ku příležitosti malého jubilea 15. ročníku tohoto setkávání jsme se rozhodli uspořádat konferenci otevřenou všem zájemcům o teorii a praxi výše uvedených psychoterapeutických přístupů. Zveme tedy všechny zájemce na setkání plné přednášek a prezentací, workshopů, klinických demonstrací, tematických panelů a osobních setkání a rozhovorů s kolegy i s předními odborníky z řad našich strategických a systemických psychoterapeutů.

Akreditace programu

Konference bude žádat o akreditaci u ČLK jako vzdělávací akce pro lékaře a u AKP ČR jako vzdělávací akce pro klinické psychology.

Lékaři a kliničtí psychologové obdrží kromě potvrzení o absolvování Konference též potvrzení o účastí získaných kreditech v rámci systému celoživotního vzdělávání.

Tématické zaměření programu

 

Přehled konferenčních přednášek

Přehled konferenčních workshopů

Cílová skupina

Konference je otevřena všem zájemcům pohybujícím se po strategických a systemických větvích stromu psychoterapeutického. Na rozdíl od svých 14. předchozích ročníků, kdy jsme se slézali v "úzkém kruhu rodinném", jsou na jsou při příležitosti letošního jubilejního 15. setkání srdečně zváni též naši blízcí i vzdálenější příbuzní, přátelé a známí.

Podrobněji - konference je sdíleným časoprostorem, v němž se spolu již tradičně setkávají

Odborná garance

Konferenci svolává a odborně garantuje prim. MUDr. František Matuška, vedoucí lékař Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group Praha a odborný garant a kmenový lektor výcviku HERMÉS SOLUTIONS TRAINING.

Lektor programu

Aktivní účast na konferenci dosud přislíbili:

Další kolegové a kolegyně jsou osloveni, současně je pro kohokoli dalšího možné se k aktivní účasti na konferenci přihlásit (podrobnosti viz níže). 

Rozsah programu

Termín konference

18. - 20. srpna 2022 (čtvrtek až sobota)

Konference čítá v souhrnu 22 hodin odborného programu + další hodiny času stráveného společně s psychoterapeutickými kolegy v konferenčních kuloárech i během společenského programu konference.

Časový harmonogram

K dispozici pro naši konferenci bude:

Podrobný program konference bude po uzávěrce přihlášek k aktivní účasti (tj. po 30. 4. 2022) zveřejněn ZDE a bude též zaslán přihlášeným účastníkům spolu s výzvou k následnému přihlašování se na jednotlivé workshopy. 

Místo konání

Konferenční hotel LUNA

Kouty 77 u Ledče nad Sázavou

Počet účastníků

Na letošní konferenci počítáme s účastí 110 - 120 (max.) osob.

Přínos programu

aneb Na co všechno vás zveme?

Požadavky na účastníky

Aktivní účast na konferenci

Vedle již vyžádaných příspěvků rádi do programu konference zařadíme též příspěvky dalších kolegů a kolegyň.

K aktivní účasti na konferenci je možné se přihlásit do 30. dubna 2022.

Anotaci připravovaného příspěvku zašlete přímo odbornému garantovi konference MUDr. Františkovi Matuškovi na mail matuska@hermesgroup.cz. V rámci anotace uveďte:

O konečném zařazení, resp. nezařazení, nabídnutého příspěvku rozhodne odborný garant konference ve spolupráci se členy přípravného konferenčního výboru. Základní kritéria pro zařazení: tematická vhodnost a naplněnost programu. 


Spolupráce na přípravě kulturního programu konference (a naplnění jednoho ze dvou společenských večerů)

Rádi bychom přizvali všechny, kteří se kromě umění psychoterapeutického věnují též jinému kumštu, k aktivnímu spolupodílu na programu jednoho (pravděpodobně prvého) společenského večera. Vítáni jsou zejm.:

S ohledem na zaměření naší konference předpokládáme jak díla strukturální, tak též poststrukturální povahy, více či méně psychoterapeuticky orientovaná. Anebo vůbec ne. :-)

Cena a způsob její úhrady

Přihlášení a platby

Přihláška k účasti na konferenci

Přihlášení na konferenci proveďte prostřednictvím červeného tlačítka Přihlásit na termín v pravém horním rohu této stránky.

Konferenční poplatek

Výše konferenčního poplatku je kalkulována na

Frekventanti výcvikových běhů HST2020, HST2021 a HST2022, kteří mají účast na konferenci zahrnutou v rámci svého základního výcviku hradí pouze sníženou taxu konferenčního poplatku ve výši 1.200 Kč. 

Zvýhodnění pro aktivní účastníky

Účastníci, jejichž přihlášený příspěvek bude zařazen do programu, budou ve výši konferenčního příspěvku zvýhodněni následovně:

Ze základní výše uvedené taxy konferenčního poplatku bude účastníkovi odečtena:

Konferenční poplatek zahrnuje

 • vstup na hlavní konferenční odborný program (s výjimkou workshopů, na které se přihlašuje a které se hradí zvlášť)
 • vstup na posterovou sekci (bude-li z dodaných příspěvků založena)
 • konferenční materiály (osobní vizitka/visačka, program konference, konferenční blok a propiska)
 • potvrzení o účasti na konferenci (vč. akreditací ČLK pro lékaře a AKP ČR pro klinické psychology)
 • páteční večerní raut
 • konferenční coffeebreak 
 

Přihlašování na workshopy

Seznam konferenčních workshopů bude zveřejněn 11. 5. 2022 ve 21.00 spolu s podrobným programem konference na stránkách www.hermesgroup.cz ZDE.

Od téhož data bude možné se na jednotlivé workshopy zapsat/přihlásit. Přihlášení na vámi zvolený workshop provedete prostřednictvím červeného tlačítka Přihlásit na termín v pravém horním rohu stránky daného workshopu.

Účast na vámi zvolených workshopech bude zpoplatněna nad rámec konferenčního poplatku. Cena za 1 workshop (1,5 hodiny) je 400 Kč. Účast na každém dalším workshopu je zvýhodněna.

 • 1. workshop – základní cena – 400 Kč, celkem 400 Kč
 • 2. workshop – sleva 10 % - 400+360 Kč, celkem 760 Kč
 • 3. workshop – sleva 20 % - 400+360+320 Kč, celkem 1.080 Kč
 • 4. workshop – sleva 30 % - 400+360+320+280 Kč, celkem 1.460 Kč
 • 5. workshop – sleva 40 % - 400+360+320+280+240 Kč, celkem 1.600 Kč
 • 6. workshop – sleva 50 % - 400+360+320+280+240+200 Kč, celkem 1.800 Kč
 • 7. workshop – sleva 50 % - 400+360+320+280+240+200+200 Kč, celkem 2.000 Kč
 • 8. workshop – sleva 50 % - 400+360+320+280+240+200+200+200 Kč, celkem 2.200 Kč

 

Způsob úhrady konferenčního poplatku a plateb 

Konferenční poplatek uhradíte na základě faktury, která vám bude vystavena a zaslána poté, co

 • přihlásíte sami sebe na konferenci (konferenční poplatek), 
 • a váš přihlášený příspěvek k aktivní účasti bude zařazen do programu konference (sleva).
Souhrnná cena za vámi zvolené workshopy bude fakturována následně v samostatné faktuře. 
 

Přihlášení k ubytování a stravování a jejich úhrada

Přihlášení k ubytování a stravování v Konferenčním hotelu LUNA v Koutech u Ledče nad Sázavou proveďte prostřednictvím přihlašovacího formuláře založeného pro tento účel hotelem: 

Rezervace ubytování na akci V&T institutu HERMÉS Praha v termínu 18.-20.8.2022

Přihlášení k ubytování a stravování neodkládejte na později, ubytovací kapacita hotelu je limitovaná pro maximální počet 150 účastníků naší konference.

Výzva k úhradě platby za ubytování a stravování (faktura) vám bude zaslána přímo z Konferenčního hotelu Luna na základě podkladů uvedených v přihlašovacím formuláři.


Storno podmínky

Na základě vámi podané přihlášky jsou veškeré vámi objednané služby považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování vaší objednávky bude možné nejpozději do 30. 6. 2022. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.

Upozornění ohledně objednaného ubytování: Pandemická opatření se nemusí vždy vztahovat na omezení provozu ubytovacích kapacit. Ubytování na konferenci je poskytováno třetí stranou, která má vlastní storno podmínky. Není-li v dotčeném čase výslovně zákonem stanoveno jinak, smlouvy na ubytování zůstávají v platnosti např. i v případě, kdy pořádání hromadných akcí je regulováno. Proto, v případě pandemických opatření, kdy není možné akci uskutečnit v plánovaném rozsahu fyzicky, není možné požadovat navrácení plateb za objednané ubytování či požadovat přesun rezervace. Storno podmínky zůstávají v platnosti dle smlouvy.

 

Těšíme se na letní setkání se všemi příznivci strategických a systemických přístupů v psychoterapii.
Za přípravný konferenční výbor
MUDr. František Matuška, Martina Pazderová,
Mgr. Štefan Schwarc a Mgr. Jana Najmanová 

Je vypsán nový termín kurzu:

18. - 20. 8. 2022

Adresa: Konferenční hotel LUNA, Kouty 77 u Ledče nad Sázavou

Přihlásit na termín