Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, semináře / Tématické kurzy / ROZHOVOR - NÁSTROJ POMOCI

SLUžBY

ROZHOVOR - NÁSTROJ POMOCI

Program vychází převážně ze systemického zakázkového modelu Kurta Ludewiga (Hamburská systemická škola) aplikovaného do našich sociálních služeb a je zaměřen na rozvoj vědomostí a dovedností potřebných pro vedení rozhovorů v praxi pomáhajících profesionálů.

Akreditace programu

Kurz je akreditován MPSV ČR pro PC/SP/VP/PP

Tématické zaměření programu

Program vychází převážně ze systemického přístupu a je zaměřen na rozvoj vědomostí a trénink dovedností potřebných pro práci pomáhajících profesionálů, zejm.:

V průběhu tohoto dvoudenního kurzu se účastníci naučí základy teorie efektivní komunikace s klientem (základní principy vedení rozhovoru v zakázkovém modelu) vycházející z partnerského modelu vztahu profesionál – klient, v němž se oba (všichni) zúčastnění komplementárně doplňují při rozvíjení dialogu a spolupráce zaměřené na řešení klientových potíží. V praktických komunikačních cvičeních a v modelových situacích si frekventanti ověří použitelnost, účinnost a užitečnost tohoto způsobu práce. Získané vědomosti a praktický trénink rozvíjející profesionální dovednosti nezbytné pro práci (vedení rozhovorů) s klienty umožní účastníkům účinněji provázet a podporovat klienty při hledání, rozvíjení a uskutečňování řešení jejich situace.

Úspěšný a osvědčený výukový a tréninkový program - má více než 60 repríz!

Cílová skupina

Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí (psychoterapeuti, konzultanti a poradci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, pedagogičtí pracovníci, pracovníci z oblasti psychosociální rehabilitace, psychiatři a lékaři ostatních oborů, psychologové, též studenti těchto oborů). 

Odborná garance

MUDr. František Matuška

Lektor programu

MUDr. František Matuška

Časový harmonogram

Kurz zahrnuje 16 hodin vzdělávání a tréninku realizovaných ve dvou dnech v harmonogramu:

1. den: 10.00 – 17.30 h (hodinová polední pauza)

2. den: 9:00 - 16:30 h (hodinová polední pauza)

Místo konání

Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS Praha, Ctiradova 10, Praha 4 - Nusle

Počet účastníků

Optimální počet účastníků je 8 – 15 osob, max. pak 18 osob v jednom běhu kurzu. 

Cena a způsob její úhrady

Cena za program je 4.400 Kč / osobu. 

Kurzovné je možné hradit bankovním převodem na účet vedený u FIO banky pod číslem 2600223389/2010, variabilní symbol – číslo faktury (u samoplátců rodné číslo). Vystavení faktury, prosím, žádejte při přihlašování pracovníků na program.

Výjimečně též provést úhradu kurzu přímou platbou v kanceláři HERMÉS Group (po předchozí dohodě s manažerkou vzdělávacích programů Martinou Pazderovou, tel. 731 455 511).

 

Storno podmínky pro naše tematické kurzy

 

Vážení zájemci a účastníci našich kurzů,

 

víme, že někdy do záměru zúčastnit se vzdělávání, zasáhnou životní události, které nelze dopředu předpokládat a které Vám zabrání zúčastnit se našeho kurzu. Stejně tak se mohou nepředpokládané překážky vyskytnout i na naší straně a narušit tak možnost konání kurzu v předem stanoveném termínu. Snažíme se termíny našich kurzů vypisovat co nejčastěji, jak jen  můžeme, jejich konání či nekonání (odložení na pozdější termín) pak často závisí na počtu přihlášených účastníků. Pokud se nakonec účastníci nedostaví v původně plánovaném počtu, přesto platíme lektora i náklady spojené s prostorem, kde kurz probíhá, stejně jako administrativní úkony naší asistentky, která kurz organizačně připravuje. Z těchto důvodů jsme nuceni stanovit storno podmínky pro rušení účasti ze strany přihlášených účastníků - a samozřejmě i podmínky, které ošetřují možnost zrušení termínu kurzu z důvodů na naší - organiátorské - straně.

 

Věříme, že tyto transparentní podmínky pro konání i případné nekonnání kurzu či případnou Vaši neúčast na něm, přispějí k vytvoření oboustranně výhodné situace, za níž my budeme schopni naše kurzy pro Vás nadále připravovat, nabízet a pořádat a vy se jich budete moci ku své spokojenosti účastnit.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Zrušení účasti na semináři ze strany účastníka

 

Pokud se přihlášený účastník na kurz nedostaví, uhrazené kurzovné se nevrací.

 

Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může své místo podstoupit kolegovi či kolegyni – tuto změnu zaregistrujeme a náležitě zadministrujeme nejpozději při zahájení kurzu. Uhrazené kurzovné bude převedeno na náhradníka či náhradnici.
Pokud přihlášený účastník chce zrušit svoji účast na kurzu, je nutné, aby tak učinil písemně prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: info@hermesgroup.cz. Poté bude kurzovné či jeho poměrná část vrácena dle následujících pravidel:

 

 Zrušení účasti

 Výše vrácené částky kurzovného

 22 a více dní před dnem zahájení kurzu

 100 %

 8 - 21 dní před dnem zahájení kurzu

 50 %

 7 a méně dní před dnem zahájení kurzu

 0 %

 

Rozhodující je den odeslání emailu o zrušení účasti.

 

Administrativní poplatek za úkony spojené se zrušením účasti ze strany přihlášeného zájemce či jeho organizace činí 150 Kč. O tuto částku bude vždy sníženo vracené kurzovné (či jeho poměrná část).

 

Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany organizátora kurzu. (nemoc lektora či jiné vážné důvody):

 

a) přihlášený zájemce může navštívit kurz jakmile bude pořádán v náhradním termínu nebo
b) kurzovné bude v plné výši vráceno bankovním převodem na účet, z kterého bylo původně uhrazeno nebo
c) platbu je možné využít jako úhradu jiného volného kurzu dle dohody s účastníkem (a jeho vysílající organizací).


Je vypsán nový termín kurzu:

Momentálně neplánujeme žádný termín.