Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, semináře / Tématické kurzy / PSYCHIATRICKÉ MINIMUM pro praxi v sociálních službách

SLUžBY

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM pro praxi v sociálních službách

Kurz nabízí pomáhajícím profesionálům ucelený přehled psychiatrické terminologie, obrazů duševních stavů a nemocí, informací o možnostech intervencí (psychofarmakoterapie, psychoterapie, psychosociální rehabilitace).

Akreditace programu

Kurz je akreditován MPSV ČR pro PC/SP/VP/PP.

Tématické zaměření programu

V programu se účastníci - pomáhající profesionálové nepsychiatrických profesí – seznámí se základy psychiatrického pojmosloví a základními koncepty psychiatrické diagnostiky a léčby duševních poruch a onemocnění a řešení souvisejících psychosociálních problémů a posílí tak své komunikační kompetence ve spolupráci s psychiatry, psychology, psychoterapeuty a dalšími pracovníky v rámci komunitního systému zdravotní a sociální péče.
Základní porozumění jednotlivých obrazů duševních poruch umožní pracovníkům specifické ladění přístupu ke klientům s psychiatrickou diagnózou či psychickými problémy.

Tyto základní relaxační postupy jsou užitečné pro všechny pracovníky, jejichž profesní působení je spojeno s kontaktem a komunikací s lidmi.

Cílová skupina

Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí (vedoucí pracovníci z oblasti sociálních služeb, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, psychoterapeuti, konzultanti a poradci, pedagogičtí pracovníci, pracovníci z oblasti psychosociální rehabilitace, psychologové, též studenti těchto oborů)

Odborná garance

MUDr. František Matuška

Lektor programu

MUDr. František Matuška

Časový harmonogram

Kurz zahrnuje 16 hodin vzdělávání a tréninku realizovaných ve dvou dnech v harmonogramu:

1. den: 10.00 – 17.30 h (hodinová polední pauza)

2. den: 9:00 - 16:30 h (hodinová polední pauza)

Místo konání

Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS Praha, Ctiradova 10, Praha 4 - Nusle

Počet účastníků

Optimální počet účastníků je 9 – 15 osob, max. pak 18 osob v jednom běhu kurzu. 

Cena a způsob její úhrady

Cena za program je 4.400 Kč / osobu.

Kurzovné je možné hradit bankovním převodem na účet vedený u FIO banky pod číslem 2600223389/2010, variabilní symbol – číslo faktury (u samoplátců rodné číslo). Vystavení faktury, prosím, žádejte při přihlašování pracovníků na program.

Výjimečně též provést úhradu kurzu přímou platbou v kanceláři HERMÉS Group (po předchozí dohodě s manažerkou vzdělávacích programů Martinou Pazderovou, tel. 731 455 511).

Storno podmínky pro naše tematické kurzy

Vážení zájemci a účastníci našich kurzů,

víme, že někdy do záměru zúčastnit se vzdělávání, zasáhnou životní události, které nelze dopředu předpokládat a které Vám zabrání zúčastnit se našeho kurzu. Stejně tak se mohou nepředpokládané překážky vyskytnout i na naší straně a narušit tak možnost konání kurzu v předem stanoveném termínu. Snažíme se termíny našich kurzů vypisovat co nejčastěji, jak jen  můžeme, jejich konání či nekonání (odložení na pozdější termín) pak často závisí na počtu přihlášených účastníků. Pokud se nakonec účastníci nedostaví v původně plánovaném počtu, přesto platíme lektora i náklady spojené s prostorem, kde kurz probíhá, stejně jako administrativní úkony naší asistentky, která kurz organizačně připravuje. Z těchto důvodů jsme nuceni stanovit storno podmínky pro rušení účasti ze strany přihlášených účastníků - a samozřejmě i podmínky, které ošetřují možnost zrušení termínu kurzu z důvodů na naší - organiátorské - straně.

Věříme, že tyto transparentní podmínky pro konání i případné nekonnání kurzu či případnou Vaši neúčast na něm, přispějí k vytvoření oboustranně výhodné situace, za níž my budeme schopni naše kurzy pro Vás nadále připravovat, nabízet a pořádat a vy se jich budete moci ku své spokojenosti účastnit.

Děkujeme za pochopení.

Zrušení účasti na semináři ze strany účastníka

Pokud se přihlášený účastník na kurz nedostaví, uhrazené kurzovné se nevrací.

Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může své místo podstoupit kolegovi či kolegyni – tuto změnu zaregistrujeme a náležitě zadministrujeme nejpozději při zahájení kurzu. Uhrazené kurzovné bude převedeno na náhradníka či náhradnici.
Pokud přihlášený účastník chce zrušit svoji účast na kurzu, je nutné, aby tak učinil písemně prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: info@hermesgroup.cz. Poté bude kurzovné či jeho poměrná část vrácena dle následujících pravidel:

 Zrušení účasti

 Výše vrácené částky kurzovného

 22 a více dní před dnem zahájení kurzu

 100 %

 8 - 21 dní před dnem zahájení kurzu

 50 %

 7 a méně dní před dnem zahájení kurzu

 0 %

Rozhodující je den odeslání emailu o zrušení účasti.

Administrativní poplatek za úkony spojené se zrušením účasti ze strany přihlášeného zájemce či jeho organizace činí 150 Kč. O tuto částku bude vždy sníženo vracené kurzovné (či jeho poměrná část).

Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany organizátora kurzu. (nemoc lektora či jiné vážné důvody):

a) přihlášený zájemce může navštívit kurz jakmile bude pořádán v náhradním termínu nebo
b) kurzovné bude v plné výši vráceno bankovním převodem na účet, z kterého bylo původně uhrazeno nebo
c) platbu je možné využít jako úhradu jiného volného kurzu dle dohody s účastníkem (a jeho vysílající organizací).


Je vypsán nový termín kurzu:

Momentálně neplánujeme žádný termín.