Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, semináře / Tématické kurzy / Kompetentní účastník supervize v sociálních službách

SLUžBY

Kompetentní účastník supervize v sociálních službách

Kurz nabízí pomáhajícím profesionálům základní rozhled po "supervizní krajině".

Akreditace programu

Kurz je akreditován MPSV ČR pro PC/SP/VP/PP.

Tématické zaměření programu

Během jednodenního kurzu účastníci (pomáhající profesionálové či studenti těchto profesí) provázeni průvodcem, kterým bude zkušený supervizor, projdou supervizní krajinou a seznámí se s jejími půvaby, výhodami i riziky. Zorientují se v možnostech, které tento významný pomocný nástroj pomáhajících profesionálů, nabízí, ale také se seznámí s různá úskalími, na které mohou při využívání supervize narazit. 

Účastníci se v kurzu připraví na efektivní využití supervize, budou schomi zejména:

Absolventi se stanou kompetentními účastníky supervize.

Cílová skupina

Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí (vedoucí pracovníci z oblasti sociálních služeb, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, ale také psychoterapeuti, konzultanti a poradci, pedagogičtí pracovníci, pracovníci z oblasti psychosociální rehabilitace, psychologové, též studenti těchto oborů)

Odborná garance

MUDr. František Matuška

Lektor programu

MUDr. František Matuška

Časový harmonogram

Kurz je jednodenní, zahrnuje 8 výukových hodin v čase od 9.00 do 16.30.

Místo konání

Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS Praha, Ctiradova 10, Praha 4 - Nusle

Počet účastníků

Optimální počet účastníků je 8 – 15 osob, max. pak 18 osob v jednom běhu kurzu. 

Cena a způsob její úhrady

Cena za jednodenní kurz je 1.600 Kč / osobu, pro studenty 1.300 Kč.

Kurzovné je možné hradit bankovním převodem na účet vedený u FIO banky pod číslem 2600223389/2010, variabilní symbol – číslo faktury (u samoplátců rodné číslo). Vystavení faktury, prosím, žádejte při přihlašování pracovníků na program.

Výjimečně též provést úhradu kurzu přímou platbou v kanceláři HERMÉS Group (po předchozí dohodě s manažerkou vzdělávacích programů Martinou Pazderovou, tel. 731 455 511).

Storno podmínky pro naše tematické kurzy

Vážení zájemci a účastníci našich kurzů,

víme, že někdy do záměru zúčastnit se vzdělávání, zasáhnou životní události, které nelze dopředu předpokládat a které Vám zabrání zúčastnit se našeho kurzu. Stejně tak se mohou nepředpokládané překážky vyskytnout i na naší straně a narušit tak možnost konání kurzu v předem stanoveném termínu. Snažíme se termíny našich kurzů vypisovat co nejčastěji, jak jen  můžeme, jejich konání či nekonání (odložení na pozdější termín) pak často závisí na počtu přihlášených účastníků. Pokud se nakonec účastníci nedostaví v původně plánovaném počtu, přesto platíme lektora i náklady spojené s prostorem, kde kurz probíhá, stejně jako administrativní úkony naší asistentky, která kurz organizačně připravuje. Z těchto důvodů jsme nuceni stanovit storno podmínky pro rušení účasti ze strany přihlášených účastníků - a samozřejmě i podmínky, které ošetřují možnost zrušení termínu kurzu z důvodů na naší - organiátorské - straně.

Věříme, že tyto transparentní podmínky pro konání i případné nekonnání kurzu či případnou Vaši neúčast na něm, přispějí k vytvoření oboustranně výhodné situace, za níž my budeme schopni naše kurzy pro Vás nadále připravovat, nabízet a pořádat a vy se jich budete moci ku své spokojenosti účastnit.

Děkujeme za pochopení.

Zrušení účasti na semináři ze strany účastníka

Pokud se přihlášený účastník na kurz nedostaví, uhrazené kurzovné se nevrací.

Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může své místo podstoupit kolegovi či kolegyni – tuto změnu zaregistrujeme a náležitě zadministrujeme nejpozději při zahájení kurzu. Uhrazené kurzovné bude převedeno na náhradníka či náhradnici.
Pokud přihlášený účastník chce zrušit svoji účast na kurzu, je nutné, aby tak učinil písemně prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: info@hermesgroup.cz. Poté bude kurzovné či jeho poměrná část vrácena dle následujících pravidel:

 Zrušení účasti

 Výše vrácené částky kurzovného

 22 a více dní před dnem zahájení kurzu

 100 %

 8 - 21 dní před dnem zahájení kurzu

 50 %

 7 a méně dní před dnem zahájení kurzu

 0 %

Rozhodující je den odeslání emailu o zrušení účasti.

Administrativní poplatek za úkony spojené se zrušením účasti ze strany přihlášeného zájemce či jeho organizace činí 150 Kč. O tuto částku bude vždy sníženo vracené kurzovné (či jeho poměrná část).

Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany organizátora kurzu. (nemoc lektora či jiné vážné důvody):

a) přihlášený zájemce může navštívit kurz jakmile bude pořádán v náhradním termínu nebo
b) kurzovné bude v plné výši vráceno bankovním převodem na účet, z kterého bylo původně uhrazeno nebo
c) platbu je možné využít jako úhradu jiného volného kurzu dle dohody s účastníkem (a jeho vysílající organizací).


Kurz "na klíč"

Kurz je též možné objednat "na klíč" pro konkrétní tým či organizaci, cena v takových případech bývá individuálně dojednávána a zpravidla bývá tato forma reaalizace ze strany organizátora zvýhodněna.

Kurz je též možné objednat "na klíč" pro konkrétní tým či organizaci, cena v takových případech bývá individuálně dojednávána a zpravidla bývá tato forma reaalizace ze strany organizátora zvýhodněna.

Je vypsán nový termín kurzu:

Momentálně neplánujeme žádný termín.