Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, semináře / Komplexní výcvikové programy / KONFERENCE STRATEGICKÉ A SYSTEMICKÉ PSYCHOTERAPIE 2024

SLUžBY

KONFERENCE STRATEGICKÉ A SYSTEMICKÉ PSYCHOTERAPIE 2024

17. výcviková konference HERMÉS SOLUTINS TRAINING 2024

Téma konference

Transgenerační sdílení

aneb Žijeme v čase internetu a sociálních sítí, seznamujeme se s vševědoucí AI. Má ještě nějaký smysl setkávat se a povídat si? Třeba s mámou, s dětmi, s dědou, s vnoučaty, ...?


Konference je každoročním společenským i odborně tvůrčím setkáním účastníků všech běžících výcvikových skupin a absolventů již ukončených běhů, které je obohaceno o příspěvky (workshopy) výcvikových lektorů a hostujících lektorů, našich předních představitelů strategických a systemických přístupů. 

Akreditace programu

Konference bude žádat o akreditaci u ČLK jako vzdělávací akce pro lékaře a u AKP ČR jako vzdělávací akce pro klinické psychology.

Lékaři a kliničtí psychologové obdrží kromě potvrzení o absolvování Konference též potvrzení o účastí získaných kreditech v rámci systému celoživotního vzdělávání.

Tématické zaměření programu

Program konference

Anotace konferenčních příspěvků - budou uvedeny po 21. červnu 2024

Cílová skupina

Konference jsou určeny nejen současným účastníkům, ale též absolventům a také dosud neabsolventům našich psychoterapeutických výcviků, tedy všem "našim", kteří se tak mohou setkat se všemi "našimi".

Podrobněji - konference je sdíleným časoprostorem, v němž se spolu již tradičně setkávají


 

Odborná garance

Konferenci svolává a odborně garantuje prim. MUDr. František Matuška, vedoucí lékař Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group Praha, ředitel Vzdělávacího institutu HERMÉS a odborný garant a kmenový lektor výcviku HERMÉS SOLUTIONS TRAINING.


 


Lektor programu

V rámci letní konference vám svoji psychoterapeutickou praxi prostřednictvím svých přednášek, seminářů a workshopů představí:

Časový harmonogram

Termín konference

22. - 24. srpna 2023 (čtvrtek až sobota)

K dispozici pro naši konferenci bude:

  • Konferenční sál pro hlavní odborný program (přednášky, panely,...)
  • a 2-3 paralelní salónky pro workshopy a další malé formy

Podrobný program konference najdete v níže uvedeném odkazu bude též zaslán přihlášeným účastníkům.

Program konference - celkový přehled

Průvodce programem - instrukce kudy a jak

Přednáškový program je volně přístupný všem účastníkům konference.

Přednáškový program zahrnuje:

Workshopy čtvrteční a páteční dopolední - počet účastníků na jednotlivých workshopech je limitován vždy konkrétním požadavkem lektora, na workshopy tedy bude třeba se zapsat po příjezdu na konferenci (optimálně během registrace na konferenci). Včasný příjezd je tedy výhodou - budete si moci vybrat z volných míst na jednotlivých workshopech dle svého gusta aneb "kdo dřív přijde, ten workshopuje".
 
Workshopy hostujících lektorů - pro letošní rok - s ohledem na počet účastníků - plánujeme navýšit počet hostujících lektorů z obvyklých 3 na 4-5. Každý z lektorů nabídne 3 "opakování" své neopakovatelné práce se skupinou účastníků (pátek odpoledne, sobota dopoledne a sobota odpoledne). Workshopy hostujících lektorů budou zveřejněny na našem webu www.hermesgroup.cz a přihlašování na ně bude otevřeno na  od 1.7.2024. 

Místo konání

Konferenční hotel LUNA
Kouty 77, Kouty
www.hotelluna.cz


Počet účastníků

Kapacita konference 140 účastníků.

Požadavky na účastníky

Aktivní účast na konferenci

Vedle již vyžádaných příspěvků rádi do programu konference zařadíme též příspěvky dalších kolegů a kolegyň.

K aktivní účasti na konferenci je možné se přihlásit do 15. června 2024 (zveřejnění programu je plánováno na 21.6.2024).

Anotaci připravovaného příspěvku zašlete přímo odbornému garantovi konference MUDr. Františkovi Matuškovi na mail matuska@hermesgroup.cz. V rámci anotace uveďte:

O konečném zařazení, resp. nezařazení, nabídnutého příspěvku rozhodne odborný garant konference ve spolupráci se členy přípravného konferenčního výboru. Základní kritéria pro zařazení: tematická vhodnost a naplněnost programu. 


Spolupráce na přípravě kulturního programu konference (a dvou společenských večerů)

Rádi bychom přizvali všechny, kteří se kromě umění psychoterapeutického věnují též jinému kumštu, k aktivnímu spolupodílu na programu našich společných večerů. Vítáni jsou zejm.:

S ohledem na zaměření naší konference předpokládáme jak díla strukturální, tak též poststrukturální povahy, více či méně psychoterapeuticky orientovaná. Anebo vůbec ne. :-) 

Cena a způsob její úhrady

Přihlášení a platby

Přihláška k účasti na konferenci

Přihlášení na konferenci proveďte prostřednictvím červeného tlačítka Přihlásit na termín v pravém horním rohu této stránky.

Konferenční poplatek

Výše konferenčního poplatku je pro letošní ročník kalkulována na 4.600 Kč.

Frekventanti výcvikových běhů HST2021, HST2022-A, HST2022-B, HST2023, HST2024-A a HST2024-B, kteří mají účast na konferenci zahrnutou v rámci svého základního výcviku hradí pouze sníženou taxu konferenčního poplatku ve výši 2.200 Kč. 

Zvýhodnění pro aktivní účastníky

Účastníci, jejichž přihlášený příspěvek bude zařazen do programu, budou ve výši konferenčního příspěvku zvýhodněni následovně:

Ze základní výše uvedené taxy konferenčního poplatku bude účastníkovi odečtena:

Konferenční poplatek zahrnuje

  • vstup na konferenční odborný program 
  • vstup na posterovou sekci (bude-li z dodaných příspěvků založena)
  • konferenční materiály (osobní vizitka/visačka, program konference)
  • potvrzení o účasti na konferenci (vč. akreditací ČLK pro lékaře a AKP ČR pro klinické psychology)
  • páteční večerní raut
  • konferenční coffeebreaky 


Způsob úhrady konferenčního poplatku 

Konferenční poplatek uhradíte na základě faktury, která vám bude vystavena a zaslána poté, co

  • přihlásíte sami sebe na konferenci (konferenční poplatek), 
  • a váš přihlášený příspěvek k aktivní účasti bude zařazen do programu konference (sleva).

Přihlašování na workshopy

Viz výše v oddíle Harmonogram

Účast na vámi zvolených workshopech není zpoplatněna. 

Pro účast na workshopech hostujících lektorů budou účastníci rozděleni do 3 paralelně pracujících skupin, na tyto workshopy tedy není potřeba se přihlašovat. 

 

Přihlášení k ubytování a stravování a jejich úhrada

Přihlášení k ubytování a stravování v konferenčním Hotelu LUNA v Koutech proveďte prostřednictvím REZERVAČNÍHO FORMULÁŘE, případné další informace k ubytování získáte na recepci hotelu - tel. číslo: 569 738 800. Heslo pro komunikaci s hotelem ohledně naší konference je HERMÉS.

Přihlášení k ubytování a stravování neodkládejte na později, ubytovací kapacita hotelu je limitovaná pro maximální počet 140 účastníků naší konference, z toho cca 100 míst je již rezervováno pro účastníky běžících výcvikových skupin a hostující lektory.

Úhrada platby za ubytování a stravování (faktura) vám bude účtována při ubytování na recepci konferenčního Hotelu LUNA.


Storno podmínky

Na základě vámi podané přihlášky jsou veškeré vámi objednané služby považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování vaší objednávky bude možné nejpozději do 15. 7. 2024. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.

Upozornění ohledně objednaného ubytování: Ubytování na konferenci je poskytováno třetí stranou, která má vlastní storno podmínky. 

 

Těšíme se na letní setkání se všemi příznivci strategických a systemických přístupů v psychoterapii.
Za přípravný konferenční výbor
František Matuška, Martina Pazderová, Štefan Schwarc a Jana Najmanová

Je vypsán nový termín kurzu:

22.-24.8.2024

Adresa: Konferenční hotel LUNA Kouty

Přihlásit na termín