Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ

SLUžBY

Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS Praha

                                                                   
Profesionálně pomáháme
pomáhajícím profesionálům
již od roku 1993.

V&T institut HERMÉS Praha je tvůrčím prostorem, v němž profesionálové společenství HERMÉS Group ve spolupráci súčastníky programů realizují své aktivity z oblasti vzdělávání a profesionálního tréninku dospělých.

Všechny naše programy jsou postaveny na citlivé souhře třech nezbytných součástí procesu učení:

V&T institut HERMÉS navazuje svojí činností na vzdělávací tradici Centra duševní a tělesné harmonie HERMÉS Praha (1998 - 2000) a V&T institutu SPAS Praha (2000 - 2008). MUDr. František Matuška, leader týmu lektorů a odborný garant většiny vzdělávacích a tréninkových aktivit institutu, působí v oblasti vzdělávání již od roku 1993.Lektorský tým

Lektorský tým je sestaven z profesionálů různých oborů (lékaři, psychologové, zdravotní sestry, sociální pracovníci, pedagogové, andragogové, psychoterapeuti, koučové, manažeři, supervizoři aj.) tak, aby se jednotlivým vzdělávacím a tréninkovým programům dostalo vždy profesionálního vedení příslušným odborníkem. Jedná-li se o program s komplexním tématickým záběrem, pak profesionálové tvoří multidisciplinární interně spolupracující funkční subtým, který je schopen pokrýt odborné potřeby programu.

Všichni lektoři kromě toho, že jsou odborníky na danou problematiku, prošli vlastní pedagogickou či andragogickou praxí a byli následně školeni a trénováni v lektorských dovednostech v rámci interního firemního vzdělávání, koučinku a supervize.

Hodnotami pro nás jsou:Vzdělávací a tréninkové programy

Našimi vzdělávacími programy (jejich formou i obsahem) se snažíme vyjít vstříc aktuální poptávce a potřebám našich zákazníků. Naším cílem je ve spolupráci s našimi klienty (tj. se samotnými účastníky programů i - případně - s organizacemi, které své pracovníky do kurzu vyslaly) vytvořit takový vzdělávací a výcvikový program, který přinese maximální užitek všem zúčastněným stranám. Tomuto záměru jsme ochotni přizpůsobit jak formu, tak i obsah vzdělávacího projektu, samozřejmě s plným respektem k základnímu rámci programu, případně k příslušným akreditačním kriteriím.

Naše nabídka vzdělávacích a tréninkových programů zahrnuje:

 • Vzdělávací a tréninkové programy pro pomáhající a jiné profesionály 
Tyto programy jsou určeny především všem zájemcům z řad pomáhajících profesionálů, kteří potřebují a/nebo chtějí rozvíjet svůj dovednostní a zkušenostní repertoár a rozšířit tak své odborné (a často i osobní) možnosti. Jde především o pracovníky těchto profesí: 
      • psychoterapeuti, psychologové, poradci 
      • psychiatři i lékaři jiných oborů, zdravotní sestry
      • sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách 
      • pedagogové a výchovní poradci
      • pracovníci státní správy aj.
Vzhledem k tomu, že znalosti a dovednosti, které lze v našich programech získat jsou použitelné všude tam, kde je úspěch postavený na citlivé práci (komunikaci) s lidmi, stávají se některé z našich programů svým obsahem atraktivní i pro vedoucí pracovníky (manažery), kouče, teamleadry, personalisty, interní trenéry, obchodníky aj., tzn. pro profesionály, přicházející k nám jak z komerční sféry, tak z managementů neziskových či příspěvkových organizací.
 
 • Vzdělávací a tréninkové programy pro firmy a organizace 
Všechny kurzy, které nabízíme jako otevřené, můžeme realizovat též na zakázku pro vaši firmu či organizaci s plným využitím všech výhod, které pro vás i vaše pracovníky tato alternativa nabízí:
      • LEVNĚJI - kurz může proběhnout u vás (úspora nákladů na cestování a ubytování účastníků)
      • JEŠTĚ LEVNĚJI - kurz může být realizován za smluvní cenu, která pro vás bude určitě zajímavá
      • DOMA - vaši pracovníci nemusí za vzděláním cestovat a trávit tak večery a noci mimo domov
      • PODLE VAŠICH POTŘEB - kurz se může zaměřit na témata a potřeby vaší firmy či organizace
Nenajdete-li v naší nabídce program, který byste pro sebe a/nebo pro své kolegy potřebovali, kontaktujte nás. Program spolu dojednáme a my ho vytvoříme pro vás "na klíč".

Plánujete vzdělávání svých zaměstnanců? Připravujete projekt, který vám pomůže odbornou přípravu pracovníků financovat?
      • Připravujete-li projekt(y) pro dotační a/nebo evropské programy, s jejichž pomocí chcete řešit otázku vzdělávání pracovníků vaší organizace, nabízíme spolupráci v této oblasti. Na Vaše vyžádání vám rádi dodáme potřebné podklady (osnovy kurzů, životopisy lektorů, doporučení garantů, kopie akreditací kurzů, kalkulace kurzů).

 • Vzdělávací a tréninkové programy pro veřejnost
VŠEM, kteří chtějí... Ať již profesionálům či laikům, všem nabízíme možnost učit se a rozvíjet své dovednosti ve zcela otevřených vzdělávacích a tréninkových tématických kurzech komunikačních dovedností. 

Sebepoznání a umění efektivně komunikovat zužitkujete všude:
      • v osobním životě
      • v rodině, v partnerství či při výchově dětí
      • při pracovních jednáních (se zaměstnavateli, s nadřízenými, s kolegy, s podřízenými, se zákazníky či obchodními partnery)
Všude tam budete prožívat příjemný pocit, že se vám daří:
      • vstoupit do komunikace a do jednání s odvahou a přímo (sebevědomě)
      • dojednat to, co jste dojednat chtěli (dosáhnout cíle)
      • ukončit takové jednání k oboustranné spokojenosti (zachovat partnerství)
Naučte se maximálně využívat vše, co již umíte, přidejte k tomu něco nového a s tím vším dohromady dosáhněte toho, po čem - zatím jen - toužíte. My vám na takové cestě rádi pomůžeme.
 

 
 

Kontaktní formulář

* povinná pole
Captcha

Nejnovější zprávy


KONTAKTY

HERMÉS Group Praha
Ctiradova 10
Praha 4 - Nusle
  
Martina Pazderová (kancelář)
+420 731 455 511
info@hermesgroup.cz
 
MUDr. František Matuška (ředitel)
+420 603 223 510 
matuska@hermesgroup.cz
 

 
Psychoterapeutická klinika HERMÉS Group, s.r.o.
IČ: 0408 3181
Není plátcem DPH.
 
Vzdělávací institut HERMÉS, s.r.o.
IČ: 2130 0283
Není plátcem DPH.
 
MUDr. František Matuška
IČ: 6741 0278
Není plátcem DPH.