Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, workshopy / Supervizní semináře / "Pražský" ON LINE HypnoSeminář Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP: Jak se vede hypnoterapii v čase kovidím?"

SLUžBY

"Pražský" ON LINE HypnoSeminář Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP: Jak se vede hypnoterapii v čase kovidím?"

ON LINE: Odpolední vzdělávací a supervizní program Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP sestávající se z presentace 1 - 2 hypnoterapeutických kasuistik a z 1 - 2 ve skupině vedených supervizních konzultací případů, řešených s podporou hypnózy, hostí tentokrát Psychoterapeutická klinika HERMÉS Group a povede ho MUDr. František Matuška, člen výboru Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP

Tématické zaměření programu

ON LINE: Odpolední vzdělávací a supervizní program Sekce pro hypnózu PS ČLS JEP sestávající se z presentace 1 - 2 hypnoterapeutických kasuistik a z 1 - 2 ve skupině vedených supervizních konzultací případů, řešených s podporou hypnózy, hostí tentokrát Psychoterapeutická klinika HERMÉS Group a povede ho MUDr. František Matuška. 

Během první části semináře budou presentovány 1 - 2 případy psychoterapeutické práce s klienty, během nichž byla užita hypnóza jako významný intervenční prvek a/nebo způsob komunikace, který pomohl vytvořit vhodné podmínky pro terapeutickou změnu.

Druhá část programu pak nabízí příležitost supervizně reflektovat a podpořit 1 - 2 běžící případy, které si k této formě zpracování připraví a přinesou 1 - 2 účastníci semináře.

Každý z presentovaných či supervidovaných případů bude v závěru reflektován ve společné diskusi přítomných profesionálů.

Cílová skupina

Seminář je určen praktikujícím hypnoterapeutům, psychoterapeutům využívajícím hypnózu či jiné sugestivní techniky při své práci, zájemcům o hypnoterapii z řad psychoterapeutů či studentů/frekventantů psychoterapeutických výcviků.

Odborná garance

prim. MUDr. František Matuška, vedoucí lékař, psychiatr a psychoterapeut Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group Praha

Rozsah programu

Seminář proběhne jako odpolední program v čase 15.30 - 18.30, v případě vyššího počtu přítomných (vícero kasuistik a/nebo supervizních poptávek) může být program až o 1 hodinu prodloužen (až do 19.30). 

Časový harmonogram

před 15.30 (od 15.00): registrace/připojení účastníků

15.30 - 15.45: zahájení semináře, uvítání účastníků, jejich představení, sestavení programu - obsahu semináře

15.45 - 16.45: kasuistická část (presentace 1 - 2 hypnoterapeutických kasuistik)

16.45 - 17.00: přestávka, kuloární diskuse

17.00 - 18.15: supervizní část (supervizní práce s 1 - 2 případy účastníků, předloženými jimi společné supervizní reflexi)

18.15 - 18.30: závěrečná diskuse a reflexe semináře

18.30 - 19.30: časová rezerva, umožňující rozšíření semináře v případě zájmu účastníků při dostatku tematického materiálu

Místo konání

Seminář proběhne s ohledem na protikoronavirová opatření formou ON LINE setkání. 

Počet účastníků

Seminář je kapacitně limitován počtem 18 účastníků, z nichž k aktivní účasti můžeme pozvat jen

1 - 2 účastníky k presentaci případu, během něhož byla užitečným způsobem použita hypnóza či jinak pojatá sugestivní technika/postup,

a 1 - 2 účastníky, v případě dohody o prodloužení až 3 účastníky, jejichž práce bude supervizně reflektována.

Přínos programu

Nahlédnutí do psychoterapeutické praxe využívající hypnózu a jiné strategické a sugestivní postupy, inspirace pro vlastní praxi, u supervidovaných případů pak konkrétní podpora a náměty na další vedení případů.

Požadavky na účastníky

O aktivní účasti, tj. o zařazení příspěvku/případu k presentaci a/nebo případu k supervizi, je třeba se předem domluvit (telefonicky, emailem) s vedoucím semináře MUDr. Františkem Matuškou.

Z kapacitních důvodů je třeba se též předem přihlásit i k prosté účasti na semináři.

Cena a způsob její úhrady

Účastnického poplatek je 300 Kč.

Úhrada poplatku (300 Kč) je považována za definitivní potvrzení účasti na semináři. Tento poplatek uhraďte na účet Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group, která seminář organizuje, (číslo účtu: 2000799800/2010, do poznámky uveďte jméno a příjmení účastníka pro identifikaci platby).

Je vypsán nový termín kurzu:

Momentálně neplánujeme žádný termín.