Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Supervizoři výcviku HST

SLUžBY

Supervizoři výcviku HERMÉS SOLUTIONS TRAINING

V tomto seznamu jsou uvedeni psychoterapeuti - supervizoři, u nichž si mohou frekventanti výcvikových běhů komplexního psychoterapeutického výcviku HERMÉS SOLUTIONS TRAINING dojednat své individuální supervizní konzultace.

V rámci výcviku je frekventant povinen absolvovat min. 10 hodin individuální supervize, které budou supervizory potvrzeny ve Výcvikovém indexu frekventanta. Individuální supervizní konzultace jsou zaměřené na témata, jejichž zpracování podpoří sebereflexi začínajícího psychoterapeuta a rozvoj jeho psychoterapeutické praxe.

Cena individuální supervizní konzultace je cenou smluvní, frekventant výcviku si ji sjednává vždy s konkrétním supervizorem. Doporučené cenové rozmězí jedné supervizní hodiny je 800 - 1.200 Kč.

SEZNAM SUPERVIZORŮ VÝCVIKU HERMÉS SOLUTIONS TRAINING

Odborný garant, vedoucí lektor a interní supervizor výcviku

MUDr. František Matuška
matuska@hermesgroup.cz
tel.: 603 223 510
Praha

Externí supervizoři dlouhodobě spolupracující s naším výcvikovým institutem

PhDr. Vladimír Dvořáček
dvoracek.kurzy@centrum.cz
Brno
MUDr. Olga Kunertová
kunertova@gaudia.cz
tel.: 603 267 514
Praha
MUDr. Ivo Kunst
info@offreud.cz
tel.: 603 460 700
Hradec Králové
Mgr. Zdeněk Macek
macek@g-i.cz
tel.: 774 050 410
Praha
PaedDr. Petr Parma, Ph.D., M.A.
info@ppsycho.eu
Praha
PhDr. Vratislav Strnad
strnad@isz-mc.cz
tel.: 737 759 863
Praha
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D.
leos.zatloukal@dalet.cz
tel.: 732 846 211
Olomouc
PhDr. Jiří Zíka
zika@hypnoza-zika.cz 
tel.: 602 349 478
Praha

Další supervizoři, které je možné v rámci výcviku vyhledat a požádat o individuální supervizní konzultaci

Výcvikoví supervizoři těchto výcvikových institutů:
Tyto výcvikové instituty sami organizují výcviky ve strategických a/nebo systemických přístupech, lze předpokládat, že jejich supervizoři budou mít pro práci a jazyk našich frekventantů a absolventů dostatečné pochopení.  
Supervizoři uvedeni v seznamech supervizorů vedených těmito odbornými společnostmi: 
Doporučujeme vždy zvážit zaměření vybraného či osloveného supervizora s ohledem nejen na jeho zkušenosti, ale zejména s ohledem na přístup (směr, školu), k níž se supervizor hlásí. Každý psychoterapeutický přístup má svá specifika jak v rovině filosofických východisek, teoretických konceptů, metodických postupů, tak i v provádění samotné praxe. Rozdíly v přístupech supervizora a supervidovaného mohou být zdrojem cenných supervizních reflexí (jiný úhel pohledu) i zdrojem zbytečných nedorozumění. 


Nejnovější zprávy


KONTAKTY

HERMÉS Group Praha
Ctiradova 10
Praha 4 - Nusle
  
Martina Pazderová (kancelář)
+420 731 455 511
info@hermesgroup.cz
 
MUDr. František Matuška (ředitel)
+420 603 223 510 
matuska@hermesgroup.cz
 

 
Psychoterapeutická klinika HERMÉS Group, s.r.o.
IČ: 0408 3181
Není plátcem DPH.
 
V&T institut HERMÉS Praha
MUDr. František Matuška
IČ: 6741 0278
Není plátcem DPH.