Úvodní strana / PSYCHOTERAPIE / Ceník konzutačních služeb

SLUžBY

Ceník konzultačních služeb 

Zde najdete přehled cen našich psychoterapeutů, níže pak ceny psychiatrických ambulantních služeb.

CENÍK PSYCHOTERAPEUTICKÝCH SLUŽEB

Psychoterapeutická klinika HERMÉS Group, s.r.o., není v psychoterapeutických službách smluvně vázána s žádnou zdravotní pojišťovnou, všechny psychoterapeutické služby jsou hrazeny přímou platbou klientem.

Psychoterapeutické konzultace lze hradit:

Výše základní ceny psychoterapeutických služeb je stanovena na základě rozsahu kvalifikace a profesionálních zkušeností každého psychoterapeuta.

Kvalifikační stupeň psychoterapeuta cena za 1 h konzultace

I. stupeň: psychoterapeut - supervizor

 • MUDr. František Matuška

2.000 Kč

II. stupeň: psychoterapeut

 • Mgr. Jana Najmanová
 • Mgr. Jan Remeš
 • Mgr. Daniela Sedmihradská
 • Mgr. Štefan Schwarc
 • MgA. Kateřina Valtrová

1.000 - 1.500 Kč

III. stupeň: psychoterapeut praktikující pod supervizí

 • Hana Švamberová
 • Yvona Zemanová Staňková

800 - 1.000 Kč

IV. stupeň: psychoterapeut ve výcviku praktikující pod supervizí

 • t.č. neobsazeno

 400 - 800 Kč

 

Všichni psychoterapeuti praktikující na klinice mají dostatečnou kvalifikaci pro výkon jimi poskytované psychoterapeutické pomoci, nicméně rozsah jejich přípravy i jejich odborné zkušenosti nabyté praxí se různí. Na základě toho jsou zařazeni do čtyř kvalifikačních stupňů:

 1. kvalifikační stupeň: psychoterapeut - supervizor (P-S) 
  • vysokoškolsky vzdělaný psychoterapeut s ukončeným komplexním psychoterapeutickým výcvikem a doplňkovou kvalifikací supervizora s min. 10 lety psychoterapeutické praxe
  • praktikuje samostatně, v případě potřeby (obtížné případy) spolupracuje s externím supervizorem a/nebo s týmem psychoterapeutů kliniky
 2. kvalifikační stupeň: psychoterapeut (P) 
  • vysokoškolsky vzdělaný psychoterapeut s ukončeným komplexním psychoterapeutickým výcvikem s min. 3 lety psychoterapeutické praxe
  • praktikuje samostatně, využívá pravidelně podpory externího či interního supervizora a/nebo týmu psychoterapeutů kliniky
 3. kvalifikační stupeň: psychoterapeut praktikující pod supervizí (PPS) 
  • vysokoškolsky vzdělaný psychoterapeut s ukončenou teoretickou a praktickou psychoterapeutickou průpravou pro výkon psychoterapie s psychoterapeutickou praxí kratší než 3 roky nebo psychoterapeut s nižším nežli VŠ vzděláním s ukončeným komplexním psychoterapeutickým výcvikem a s min. 5 lety psychoterapeutické praxe 
  • psychoterapeuti tohoto stupně vedou svoji terapeutickou praxi pod systematickým supervizním dohledem interního supervizora kliniky
 4. kvalifikační stupeň: psychoterapeut ve výcviku praktikující pod supervizí (PVPS)
  • psychoterapeut, který je frekventantem komplexního psychoterapeutického výcviku, je v dostatečně pokročilé fázi své profesionální přípravy, kdy je již kompetentní vést samostatně psychoterapeutické konzultace, jejichž průběh konzultuje v rámci systematické supervize se svým výcvikovým supervizorem

ÚHRADA PSYCHIATRICKÝCH SLUŽEB

MUDr. František Matuška je smluvním lékařem

Základní psychiatrické služby pro pojištěnce těchto zdravotních pojišťoven jsou hrazeny příslušnou zdravotní pojišťovnou klienta. 

Za základní psychiatrické služby pro pojištěnce smluvních zdravotních pojišťoven považujeme psychiatrické konzultace v souhrnném rozsahu max. 2 hodin za čtvrtletí (toto omezení vychází z omezení úhrad ze strany smluvních zdravotních pojišťoven). 

Všechny ostatní konzultační služby jsou hrazeny přímou platbou v cenách níže uvedených.

Pro klienty - samoplátce (tj. klienti, kteří jsou pojištěni u zdravotních pojišťoven, s nimiž nemá naše zdravotnické zařízení uzavřenou smlouvu o poskytování zdravotní péče, a klienti, kteří nemají v ČR uzavřeno zdravotní pojištění) poskytujeme všechny služby dle smluvního ujednání s klientem za ceny uvedené níže. 

Psychiatrické služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění lze uhradit:

 

Psychiatrický výkon cena za výkon

Komplexní psychiatrické vyšetření (1,5 hodiny + zápis do dokumentace)

5.000 Kč

Cílené psychiatrické vyšetření (45 min. + zápis do dokumentace)

 2.500 Kč

Kontrolní psychiatrické vyšetření (15 - 30 min. dle potřeby + zápis)

600 - 1.300 Kč

Minimální kontakt s lékařem (5 - 15 min. dle potřeby + zápis)

 200 - 600 Kč

Zpracování lékařské zprávy vyžádané klientem (dle rozsahu a času)

500 - 2.000 Kč
Pro objednání můžete použít tento kontaktní formulář, případně níže uvedené telefonní kontakty.

Kontaktní formulář

* povinná pole
Captcha

Nejnovější zprávy


KONTAKTY

HERMÉS Group Praha
Ctiradova 10
Praha 4 - Nusle
  
Martina Pazderová (kancelář)
+420 731 455 511
info@hermesgroup.cz
 
MUDr. František Matuška (ředitel)
+420 603 223 510 
matuska@hermesgroup.cz
 

 
Psychoterapeutická klinika HERMÉS Group, s.r.o.
IČ: 0408 3181
Není plátcem DPH.
 
V&T institut HERMÉS Praha
MUDr. František Matuška
IČ: 6741 0278
Není plátcem DPH.