Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, workshopy / Tématické kurzy / Základy systemické práce s dětmi a s dospívajícími

SLUžBY

Základy systemické práce s dětmi a s dospívajícími

Kurz nabízí základní seznámení s teorií a praxí systemického na řešení zaměřeného rozhovoru aplikovaného na práci s dětmi a s dospívajícími, případně s rodinami, které s problematikou dětí a dospívajících přicházejí.

Akreditace programu

Kurz je akreditován MPSV ČR pro PC/SP/VP/PP.

Tématické zaměření programu

Program vychází převážně ze systemického přístupu, nabízí a podporuje rozvoj vědomostí a trénink dovedností potřebných pro praxi pomáhajících profesionálů, kteří pracují s dětmi a s dospívajícími. Zaměřuje se především:

Pomáhající profesionál se obvykle při své práci setkává nejen s dítětem či s dospívajícím, ale též s lidmi z jeho blízkého okolí, nejčastěji pak s rodinnými příslušníky. I oni svými žádostmi a očekáváními vstupují do společného příběhu psychoterapie či sociální práce. Vedle základů teorie a praxe efektivní komunikace s dítětem či s dospívajícím, nabízí kurz také základy komunikačních dovedností potřebných pro práci s vícečlenným klientským systémem (rodinou), umožňující podporovat rozvoj spolupráce všech zúčastněných. V praktických komunikačních cvičeních a v modelových situacích si frekventanti ověří použitelnost, účinnost a užitečnost tohoto způsobu práce. Získané vědomosti a praktický trénink rozvíjející profesionální dovednosti umožní účastníkům účinněji provázet a podporovat děti a/nebo dospívající a jejich rodiny při hledání a uskutečňování řešení jejich situace.

Cílová skupina

Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí (psychoterapeuti, konzultanti a poradci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, pedagogičtí pracovníci, pracovníci z oblasti psychosociální rehabilitace, psychiatři a lékaři ostatních oborů, psychologové, též studenti těchto oborů). 

Odborná garance

MUDr. František Matuška

Lektor programu

MUDr. František Matuška nebo Mgr. Petra Meisnerová

Časový harmonogram

Kurz zahrnuje 16 hodin vzdělávání a tréninku realizovaných ve dvou dnech v harmonogramu:

1. den: 10.00 – 17.30 h (hodinová polední pauza)

2. den: 9:00 - 16:30 h (hodinová polední pauza)

Místo konání

Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS Praha, Ctiradova 10, Praha 4 - Nusle

Počet účastníků

Optimální počet účastníků je 9 – 15 osob, max. pak 18 osob v jednom běhu kurzu. 

Cena a způsob její úhrady

Cena za program je 2.600 Kč / osobu.

Kurzovné je možné hradit bankovním převodem na účet vedený u FIO banky pod číslem 2600223389/2010, variabilní symbol – číslo faktury (u samoplátců rodné číslo). Vystavení faktury, prosím, žádejte při přihlašování pracovníků na program.

Výjimečně též provést úhradu kurzu přímou platbou v kanceláři HERMÉS Group (po předchozí dohodě s manažerkou vzdělávacích programů Martinou Pazderovou, tel. 731 455 511).

Je vypsán nový termín kurzu:

9. - 10. 12. 2019

Adresa: HERMES Group Ctiradova 10, Praha 4 - Nusle
2.600Kč
Přihlásit na termín