Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, workshopy / Tématické kurzy / PSYCHIATRICKÉ MINIMUM pro praxi v sociálních službách

SLUžBY

PSYCHIATRICKÉ MINIMUM pro praxi v sociálních službách

Kurz nabízí pomáhajícím profesionálům ucelený přehled psychiatrické terminologie, obrazů duševních stavů a nemocí, informací o možnostech intervencí (psychofarmakoterapie, psychoterapie, psychosociální rehabilitace).

Akreditace programu

Kurz je akreditován MPSV ČR pro PC/SP/VP/PP.

Tématické zaměření programu

V programu se účastníci - pomáhající profesionálové nepsychiatrických profesí – seznámí se základy psychiatrického pojmosloví a základními koncepty psychiatrické diagnostiky a léčby duševních poruch a onemocnění a řešení souvisejících psychosociálních problémů a posílí tak své komunikační kompetence ve spolupráci s psychiatry, psychology, psychoterapeuty a dalšími pracovníky v rámci komunitního systému zdravotní a sociální péče.
Základní porozumění jednotlivých obrazů duševních poruch umožní pracovníkům specifické ladění přístupu ke klientům s psychiatrickou diagnózou či psychickými problémy.

Tyto základní relaxační postupy jsou užitečné pro všechny pracovníky, jejichž profesní působení je spojeno s kontaktem a komunikací s lidmi.

Cílová skupina

Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí (vedoucí pracovníci z oblasti sociálních služeb, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, psychoterapeuti, konzultanti a poradci, pedagogičtí pracovníci, pracovníci z oblasti psychosociální rehabilitace, psychologové, též studenti těchto oborů)

Odborná garance

MUDr. František Matuška

Lektor programu

MUDr. František Matuška

Časový harmonogram

Kurz zahrnuje 16 hodin vzdělávání a tréninku realizovaných ve dvou dnech v harmonogramu:

1. den: 10.00 – 17.30 h (hodinová polední pauza)

2. den: 9:00 - 16:30 h (hodinová polední pauza)

Místo konání

Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS Praha, Ctiradova 10, Praha 4 - Nusle

Počet účastníků

Optimální počet účastníků je 9 – 15 osob, max. pak 18 osob v jednom běhu kurzu. 

Cena a způsob její úhrady

Cena za program je 2.800 Kč / osobu.

Kurzovné je možné hradit bankovním převodem na účet vedený u FIO banky pod číslem 2600223389/2010, variabilní symbol – číslo faktury (u samoplátců rodné číslo). Vystavení faktury, prosím, žádejte při přihlašování pracovníků na program.

Výjimečně též provést úhradu kurzu přímou platbou v kanceláři HERMÉS Group (po předchozí dohodě s manažerkou vzdělávacích programů Martinou Pazderovou, tel. 731 455 511).

Je vypsán nový termín kurzu:

25. - 26. 11. 2019

Adresa: HERMÉS Group, Ctiradova 10, Praha 4 - Nusle
Cena: 2.800 Kč / 2 dny (16 h)
Přihlásit na termín