Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, workshopy / Tématické kurzy / Psychiatrické minimum pro praxi v sociálních službách

SLUžBY

Psychiatrické minimum pro praxi v sociálních službách

Kurz nabízí pomáhajícím profesionálům ucelený přehled psychiatrické terminologie, obrazů duševních stavů a nemocí, informací o možnostech intervencí (psychofarmakoterapie, psychoterapie, psychosociální rehabilitace).

Akreditace programu

Kurz je akreditován MPSV ČR pro PC/SP/VP/PP.

Tématické zaměření programu

V programu se účastníci - pomáhající profesionálové nepsychiatrických profesí – seznámí se základy psychiatrického pojmosloví a základními koncepty psychiatrické diagnostiky a léčby duševních poruch a onemocnění a řešení souvisejících psychosociálních problémů a posílí tak své komunikační kompetence ve spolupráci s psychiatry, psychology, psychoterapeuty a dalšími pracovníky v rámci komunitního systému zdravotní a sociální péče.
Základní porozumění jednotlivých obrazů duševních poruch umožní pracovníkům specifické ladění přístupu ke klientům s psychiatrickou diagnózou či psychickými problémy.

Tyto základní relaxační postupy jsou užitečné pro všechny pracovníky, jejichž profesní působení je spojeno s kontaktem a komunikací s lidmi.

Cílová skupina

Program je určen pracovníkům pomáhajících profesí (vedoucí pracovníci z oblasti sociálních služeb, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, psychoterapeuti, konzultanti a poradci, pedagogičtí pracovníci, pracovníci z oblasti psychosociální rehabilitace, psychologové, též studenti těchto oborů)

Odborná garance

MUDr. František Matuška

Lektor programu

MUDr. František Matuška

PhDr. Veronika Jelenová

PhDr. Hikmet Vavrečková Salihová

Mgr. Erika Panenková

Kurz vede vždy jeden z výše jmenovaných lektorů.

Časový harmonogram

Kurz zahrnuje 16 hodin vzdělávání a tréninku realizovaných ve dvou dnech v harmonogramu:

1. den: 10.00 – 17.30 h (hodinová polední pauza)

2. den: 9:00 - 16:30 h (hodinová polední pauza)

Místo konání

Vzdělávací a tréninkový institut HERMÉS Praha, Ctiradova 10, Praha 4 - Nusle

Počet účastníků

Optimální počet účastníků je 9 – 15 osob, max. pak 18 osob v jednom běhu kurzu. 

Cena a způsob její úhrady

Cena za program je 2.200 Kč / osobu.

Kurzovné je možné hradit bankovním převodem na účet vedený u FIO banky pod číslem 2600223389/2010, variabilní symbol – číslo faktury (u samoplátců rodné číslo). Vystavení faktury, prosím, žádejte při přihlašování pracovníků na program.

Výjimečně též provést úhradu kurzu přímou platbou v kanceláři HERMÉS Group (po předchozí dohodě s manažerkou vzdělávacích programů Martinou Pazderovou, tel. 731 455 511).

Je vypsán nový termín kurzu:

Momentálně neplánujeme žádný termín.