Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, workshopy / Tématické kurzy / HYPNÓZA & HYPNOTERAPIE I.

SLUžBY

HYPNÓZA & HYPNOTERAPIE I.

INTENZIVNÍ 50 HODINOVÝ KURZ

MOŽNOSTI VYUŽITÍ SUGESTIVNÍCH TECHNIK V KLINICKÉ PRAXI A V PORADENSTVÍ

Výcvikový kurz je určen pro lékaře, psychology, psychoterapeuty, adiktology a stomatology.

Akreditace kurzu

Pro lékaře

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 30 kredity. 

Pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví

Vzdělávací akce je akreditována AKP ČR (Asociace klinických psychologů ČR) a je ohodnocena 12 kredity.


Kurz nabízí teoreticko-metodický přehled a trénink sugestivních a hypnotických technik a postupů a jejich využití v klinické praxi a v poradenství.

Lektor při své práci vychází z principů a technik klasické direktivní hypnózy, které doplňuje o základní přehled principů a intervenčních technik nedirektivních hypnotizačních postupů (ericksonovská hypnoterapie a na řešení zaměřená hypnoterapie).

Tématické zaměření programu

3 denní seminář 

2 denní seminář

Cílová skupina

Výcvikový kurz je určen pro lékaře, psychology, psychoterapeuty, adiktology a stomatology, kteří se zajímají o možnost využití hypnózy a hypnoterapeutických postupů v rámci svých léčebných a poradenských aktivit.

Odborná garance

Prim. MUDr. František MATUŠKA, odborný garant a lektor programu, je zakladatelem a ředitelem pražské Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group, na níž se spolu se svými spolupracovníky zaměřuje na studium, rozvoj a aplikaci principů komunikační strategické hypnotické a nehypnotické psychoterapie Miltona H. Ericksona a systemického na řešení orientovaného přístupu (Solution Focused Approach) v terapii, koučování, supervizi, poradenství a vzdělávání.

V letech 1993-1998 se zúčastnil výcviku v psychoanalytické psychoterapii (Michael Šebek; ČSPP Praha), v letech 1996-1999 absolvoval výcvik v ericksonovské psychoterapii a hypnoterapii (Juraj Barbarič; Institut Miltona H. Ericksona Brno), hypnoterapeutické zkušenosti získával i v řadě dalších kurzů a výukových seminářů se zaměřením na hypnózu a ericksonovskou psychoterapii (Petr Boš, Jiří Zíka, Marie Pečená, Vladimír Dvořáček).

Od roku 1993 praktikuje jako psychiatr, psychoterapeut a hypnoterapeut, párový a rodinný terapeut. Pracuje s jednotlivci, s páry i s rodinami. Jako strategický a systemický kouč provází české manažery a jako supervizor spolupracuje s řadou pomáhajících organizací.

Kromě psychoterapeutické praxe a lektorování krátkých tematických kurzů a seminářů pracuje jako výcvikový lektor a supervizor komplexních psychoterapeutických, koučovacích a supervizních výcviků:

Rozsah programu

Kurz HYPNÓZA A HYPNOTERAPIE I. obsahuje:

v součtu 50 hodin (celkem 5 dní) intenzivní výuky a tréninku v uzavřené výcvikové skupině.

Po skončení specializačního kurzu získají absolventi osvědčení o absolvování kurzu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nadstavbové specializační vzdělání a trénink v metodách sugestivní a hypnotické práce a též s ohledem na nízkou časovou dotaci (oba kurzy mají v součtu "jen" 100 hodin specializační průpravy, 50 hodin 1. část - HYPNÓZA A HYPNOTERAPIE I. + 50 hodin 2. část - HYPNÓZA A HYPNOTERAPIE II.), nemá program parametry komplexního psychoterapeutického výcviku a jako komplexní psychoterapeutický výcvik tedy není schválen ani certifikován.

Časový harmonogram

Termíny konání kurzu

  1. část - 3 denní seminář: 23. - 25. září 2020
  2. část - 2 denní seminář: 22. - 23. října 2020

3 denní setkání

1. den: 09.00 - 18.00 (přestávka na oběd)

2. den: 09.00 - 18.00 (přestávka na oběd)

3. den: 09.00 - 18.00 (přestávka na oběd)

2 denní setkání

1. den: 09.00 - 18.00 (přestávka na oběd)

2. den: 09.00 - 18.00 (přestávka na oběd)

Harmonogram dne

09.00 - 10.30 1. blok (2 výukové hodiny)

10.40 - 12.10 2. blok (2 výukové hodiny) 

12.10 - 13.10 polední pauza

13.10 - 14.40 3. blok (2 výukové hodiny)

14.50 - 16.20 4. blok (2 výukové hodiny)

16.30 - 18.00 5. blok (2 výukové hodiny)

Místo konání

Psychoterapeutická klinika HERMÉS Group Praha, Ctiradova 10, Praha 4 - Nusle

Počet účastníků

Optimální počet účastníků je 9 - 12 osob, maximální počet účastníků je 15 osob.

Přínos programu

Intenzivní 50hodinový kurz HYPNÓZA A HYPNOTERAPIE I. je první částí hypnotické a hypnoterapeutické kvalifikační průpravy.

Pro získání plné kompetenční průpravy hypnoterapeuta je třeba absolvovat navazující kurz HYPNÓZA A HYPNOTERAPIE II. Výsledkem je získání ucelené teoreticko-metodické průpravy a praktického základního tréninku pro práci s hypnózou. Tato cesta je vhodná pro profesionály, kteří již mají absolvovaný některý z komplexních psychoterapeutických výcviků a jsou již držiteli statutu psychoterapeuta.

Variantou pokračování v návaznosti na kurz HYPNÓZA A HYPNOTERAPIE I. může být absolvování 4letého komplexního psychoterapeutického výcviku HERMÉS SOLUTIONS TRAINING, který zahrnuje komplexní psychoterapeutickou, a v rámci ní i komplexní hypnoterapeutickou, průpravu. Tento postup je vhodný pro profesionály, kteří ještě nemají žádný psychoterapeutický výcvik.

Třetí možností, jak dosáhnout kvalifikační úrovně hypnoterapeuta, je přímé absolvování výše zmíněného komplexního psychoterapeutického výcviku. Pro jeho absolventy je účast v kurzech HYPNÓZA A HYPNOTERAPIE I. a II. prakticky zbytečnou, vše potřebné je obsaženo již v základních osnovách výcviku.

Podle kriterií Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS J. E. Purkyně je za plně kvalifikovaného hypnoterapeuta považován pomáhající profesionál splňující všechny následující požadavky:

Požadavky na účastníky

Výcvikový kurz je určen pro lékaře, psychology, psychoterapeuty, adiktology a stomatology, kteří se zajímají o možnost využití hypnózy a hypnoterapeutických postupů v rámci svých léčebných a poradenských aktivit.

Cena a způsob její úhrady

Cena za kurz je 12.000 Kč / osobu. 

Kurzovné je možné hradit bankovním převodem na účet vedený u FIO banky pod číslem 2000799800/2010, variabilní symbol – číslo faktury (u samoplátců rodné číslo). Vystavení faktury, prosím, žádejte při přihlašování pracovníků na program.

Výjimečně též provést úhradu kurzu platbou hotovostní či platbou kartou přímo v kanceláři HERMÉS Group (po předchozí dohodě s manažerkou vzdělávacích programů Martinou Pazderovou, tel. 731 455 511).

Je vypsán nový termín kurzu:

23.-25.9. a 22.-23.10. 2020

Adresa: HERMÉS Group, Ctiradova 10, Praha
12.000 Kč / osobu
Přihlásit na termín