Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, workshopy / Komplexní výcvikové programy / 1. zimní výcviková konference HERMÉS SOLUTIONS TRAINING

SLUžBY

1. zimní výcviková konference HERMÉS SOLUTIONS TRAINING

1. zimní výcviková konference HERMÉS SOLUTINS TRAINING

Protože se naše letní výcvikové konference staly oblíbeným časoprostorem pracovního i společenského setkávání účastníků, absolventů i dosud neabsolventů a setkávání v komunitě pospolitě smýšlejících lidí zdá se být mnohostranně přínosné, rozhodl jsem se rozšířit tento časoprostor o setkání v mezičase. Tímro novým časoprostorem se tedy stanou - vedle těch letních - i pravidelné Zimní výcvikové konference, z nichž první v pořadí vám tímto avízujeme a nabízíme. 

Cílová skupina

Konference jsou určeny nejen současným účastníkům, ale též absolventům a také dosud neabsolventům našich psychoterapeutických výcviků, tedy všem "našim", kteří se tak mohou dvakrát do roka setkat se všemi "našimi".

Podrobněji - konference je sdíleným časoprostorem, v němž se spolu již tradičně setkávají

Odborná garance

Konference svolává MUDr. František Matuška, kmenový lektor výcviku a jsou zaštítěny Psychoterapeutickou klinikou HERMÉS Group Praha.


Lektor programu

V rámci zimní konferrence se vám prostřednictvím svých přednášek, seminářů a workshopů představí lektoři z řad absolventů, kteří byli v loňském roce přizváni ke spolupráci na utváření výcviku.

Závěrečný den konference bude v režii hostujícího lektora, kdo jím bude, bude upřesněno později). 

Časový harmonogram

Termín konference

1. - 3. března 2018 (čtvrtek až sobota)

Rámcový program konference

Místo konání

1. zimní výcviková konference HST se bude konat ve středisku Váňův statek v Dubovicích u Pelhřřimova. 

www.vanuv-statek.cz 

Počet účastníků

Na letošní konferenci počítáme s účastí cca 50 - 70 osob.

Požadavky na účastníky

Od frekventantů 3. a 4. ročníku a od absolventů výcviku očekáváme aktivní přístup - příspěveky do prvního dne programu. Za účelem přípravy a presentace příspěvku se mohou účastníci sdružit do autorských dvojic či malých pracovních týmů.

Příspěvky mohou být připraveny a realizovány ve formě

Budete-li pro svůj příspěvek potřebovat více než 20 minut času, dejte nám to vědět (čím dříve, tím lépe), aby váš příspěvek, směřující svým rozsahem k workshopu, mohl být vhodně zakomponován do režie celého setkání.

Cena a způsob její úhrady

Cena za konferenci (konferenční poplatek) je 2.500 Kč, absolventi výcviku přihlášení k aktivní účasti, vč. lektorů - juniorů (tj ti, co přednesou v rámci konference svůj příspěvek) zaplatí snížený konferenční poplatek 1.500 Kč (60% ze základního konferenčního poplatku)

Konferenční poplatek hradí pouze absolventi či frekventanti již zakončených výcvikových běhů, tj. E2006, E2007a, E2007b, E2009, HST2010, HST2011, HST2012, HST2013 a HST2014, ostatní, tj. účastníci běžících výcviků, mají tuto částku zahrnutou (a zaplacenou) v celkové ceně svého výcviku a konference se jim počítá do výcvikové presence.

Cena za pobyt: 

Pokoje s vlastním sociálním zařízením: 1.400 Kč / osobu 

Pokoje se sociálním zařízením na chodbě: 1.200 Kč / osobu 

Cena zahrnuje: ubytování na 2 noci + 2 snídaně + cofeebreak po celou dobu konference + podíl na úhradě ubytování hostujícího lektora.

Na obědy a večeře bude účastníkům k dispozici místní restaurace.

Celkem tedy účastníci zaplatí:


Je vypsán nový termín kurzu:

Momentálně neplánujeme žádný termín.