Úvodní strana / VZDĚLÁVÁNÍ / Výcviky, kurzy, semináře / Komplexní výcvikové programy / KONFERENCE STRATEGICKÉ A SYSTEMICKÉ PSYCHOTERAPIE 2023

SLUžBY

KONFERENCE STRATEGICKÉ A SYSTEMICKÉ PSYCHOTERAPIE 2023

16. výcviková konference HERMÉS SOLUTINS TRAINING 2023

Téma konference: Rodina v terapii a terapie v rodině

Konference je každoročním společenským i odborně tvůrčím setkáním účastníků všech běžících výcvikových skupin a absolventů již ukončených běhů, které je obohaceno o příspěvky (workshopy) výcvikových lektorů a hostujících lektorů, našich předních představitelů strategických a systemických přístupů. 

Akreditace programu

Konference bude žádat o akreditaci u ČLK jako vzdělávací akce pro lékaře a u AKP ČR jako vzdělávací akce pro klinické psychology.

Lékaři a kliničtí psychologové obdrží kromě potvrzení o absolvování Konference též potvrzení o účastí získaných kreditech v rámci systému celoživotního vzdělávání.

Cílová skupina

Konference jsou určeny nejen současným účastníkům, ale též absolventům a také dosud neabsolventům našich psychoterapeutických výcviků, tedy všem "našim", kteří se tak mohou setkat se všemi "našimi".

Podrobněji - konference je sdíleným časoprostorem, v němž se spolu již tradičně setkávají


 

Odborná garance

Konferenci svolává a odborně garantuje prim. MUDr. František Matuška, vedoucí lékař Psychoterapeutické kliniky HERMÉS Group Praha a odborný garant a kmenový lektor výcviku HERMÉS SOLUTIONS TRAINING.


 


Lektor programu

V rámci letní konference vám svoji psychoterapeutickou praxi prostřednictvím svých přednášek, seminářů a workshopů představí:

Časový harmonogram

Termín konference

17. - 19. srpna 2023 (čtvrtek až sobota)

K dispozici pro naši konferenci bude:

  • Konferenční sál pro hlavní odborný program (přednášky, panely,...)
  • a 2 paralelní salónky pro workshopy a další malé formy

Podrobný program konference bude po uzávěrce přihlášek k aktivní účasti (tj. po 10. 6. 2023) zveřejněn ZDE a bude též zaslán přihlášeným účastníkům spolu s výzvou k následnému přihlašování se na jednotlivé workshopy. 

Rámcový program konference

čtvrtek - dopoledne    
zahájení konference    
přednáškový blok    
čtvrtek odpoledne    
přednáškový blok workshop 1 workshop 2
přednášková blok workshop 3 workshop 4
čtvrtek večer    
společenský večer I    
pátek - dopoledne    
přednáškový blok workshop 5 workshop 6
panelová diskuse    
pátek - odpoledne    
WS hostující lektor/ka I WS hostující lektor/ka II WS hostující lektor/ka III
pátek - večer    
společenský večer II    
sobota - dopoledne    
WS hostující lektor/ka I WS hostující lektor/ka II WS hostující lektor/ka III
sobota - odpoledne    
WS hostující lektor/ka I WS hostující lektor/ka II  WS hostující lektor/ka III
závěr konference    


 

Místo konání

Hotel Na Vývoji Vlašim
Havlíčkova 1135, Vlašim
www.navavoji.cz


Počet účastníků

Kapacita konference 110 účastníků.

Požadavky na účastníky

Aktivní účast na konferenci

Vedle již vyžádaných příspěvků rádi do programu konference zařadíme též příspěvky dalších kolegů a kolegyň.

K aktivní účasti na konferenci je možné se přihlásit do 31. května 2023.

Anotaci připravovaného příspěvku zašlete přímo odbornému garantovi konference MUDr. Františkovi Matuškovi na mail matuska@hermesgroup.cz. V rámci anotace uveďte:

O konečném zařazení, resp. nezařazení, nabídnutého příspěvku rozhodne odborný garant konference ve spolupráci se členy přípravného konferenčního výboru. Základní kritéria pro zařazení: tematická vhodnost a naplněnost programu. 


Spolupráce na přípravě kulturního programu konference (a naplnění jednoho ze dvou společenských večerů)

Rádi bychom přizvali všechny, kteří se kromě umění psychoterapeutického věnují též jinému kumštu, k aktivnímu spolupodílu na programu jednoho (pravděpodobně prvého) společenského večera. Vítáni jsou zejm.:

S ohledem na zaměření naší konference předpokládáme jak díla strukturální, tak též poststrukturální povahy, více či méně psychoterapeuticky orientovaná. Anebo vůbec ne. :-) 

Cena a způsob její úhrady

Přihlášení a platby

Přihláška k účasti na konferenci

Přihlášení na konferenci proveďte prostřednictvím červeného tlačítka Přihlásit na termín v pravém horním rohu této stránky.

Konferenční poplatek

Výše konferenčního poplatku je kalkulována na

Frekventanti výcvikových běhů HST2020, HST2021 a HST2022-A, HST2022-B a HST2023, kteří mají účast na konferenci zahrnutou v rámci svého základního výcviku hradí pouze sníženou taxu konferenčního poplatku ve výši 2.000 Kč. 

Zvýhodnění pro aktivní účastníky

Účastníci, jejichž přihlášený příspěvek bude zařazen do programu, budou ve výši konferenčního příspěvku zvýhodněni následovně:

Ze základní výše uvedené taxy konferenčního poplatku bude účastníkovi odečtena:

Konferenční poplatek zahrnuje

  • vstup na konferenční odborný program 
  • vstup na posterovou sekci (bude-li z dodaných příspěvků založena)
  • konferenční materiály (osobní vizitka/visačka, program konference)
  • potvrzení o účasti na konferenci (vč. akreditací ČLK pro lékaře a AKP ČR pro klinické psychology)
  • páteční večerní raut
  • konferenční coffeebreak 

Způsob úhrady konferenčního poplatku 

Konferenční poplatek uhradíte na základě faktury, která vám bude vystavena a zaslána poté, co

  • přihlásíte sami sebe na konferenci (konferenční poplatek), 
  • a váš přihlášený příspěvek k aktivní účasti bude zařazen do programu konference (sleva).
 

Přihlašování na workshopy

Seznam konferenčních workshopů bude zveřejněn 10. 6. 2023 spolu s podrobným programem konference zde na webu.

Od téhož data bude možné se na jednotlivé workshopy zapsat/přihlásit. Přihlášení na vámi zvolený workshop provedete prostřednictvím červeného tlačítka Přihlásit na termín v pravém horním rohu stránky daného workshopu.

Účast na vámi zvolených workshopech není zpoplatněna. 

Pro účast na workshopech hostujících lektorů budou účastníci rozděleni do 3 paralelně pracujících skupin, na tyto workshopy tedy není potřeba se přihlašovat. 

 

Přihlášení k ubytování a stravování a jejich úhrada

Přihlášení k ubytování a stravování v Hotelu Na Vývoji ve Vlašimi proveďte prostřednictvím telefonické domluvy s recepcí hotelu - tel. číslo: 601 376 912. Heslo pro komunikaci s hotelem ohledně naší konference je: HERMÉS

Přihlášení k ubytování a stravování neodkládejte na později, ubytovací kapacita hotelu je limitovaná pro maximální počet 110 účastníků naší konference.

Výzva k úhradě platby za ubytování a stravování (faktura) vám bude zaslána přímo z Hotelu Na Vývoji na základě vaší telefonické domluvy a objednávky ubytování.


Storno podmínky

Na základě vámi podané přihlášky jsou veškeré vámi objednané služby považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování vaší objednávky bude možné nejpozději do 30. 6. 2023. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.

Upozornění ohledně objednaného ubytování: Ubytování na konferenci je poskytováno třetí stranou, která má vlastní storno podmínky. 

 

Těšíme se na letní setkání se všemi příznivci strategických a systemických přístupů v psychoterapii.
Za přípravný konferenční výbor
František Matuška, Martina Pazderová a Štefan Schwarc

Je vypsán nový termín kurzu:

17.-19.8.2023

Adresa: Hotel Na Vývoji Vlašim

Přihlásit na termín